Searched for: author%3A%22Edelman%2C+T.%22
(1 - 9 of 9)
document
Edelman, T. (author)
De Nederlandse kuststreek is voor een groot deel gevormd onder invloed van de zee. Ofschoon de zee in het verleden het land onder bepaalde omstandigheden (stormvloeden, overstromingen) heeft afgebroken en dit thans nog wel doet, overheerst toch de opbouwende werking. Hoewel ook de rivieren hebben meegewerkt aan de opbouw, kan men toch stellen,...
report 1974
document
Edelman, T. (author)
Grootschalige kustmorfologische beschrijving van de zuidelijke Noordzeekust en de ontwikkelingen in de afgelopen twee millennia.
report 1962
document
Edelman, T. (author)
Beschrijving van de relatie tussen langstransport en de kustvormen (kromming)
report 1962
document
Schijf, J.B. (author), Van der Burgh, A.J.P. (author), Edelman, T. (author)
Sedert een aantal jaren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bitumineuze materialen voor de bekleding van dijkbelopen. Een van de oorzaken, die daartoe hebben meegewerkt, is de betrekkelijke schaarste en kostbaarheid van sommige materialen als klei en zetsteen, nodig voor de meer traditionele werkwijzen. Daarnaast zijn echter aan...
report 1961
document
Edelman, T. (author)
Invloed van de zeegaten op het langstransport langs de kust
report 1961
document
Edelman, T. (author)
Algemene beschouwing van het zandtransport langs de Hollandse kust. Effecten van de getijassymetrie en van een variƫrende golfrichting.
report 1961
document
Edelman, T. (author)
Reeds een globale inspectie, welke direct na de stormramp van 1 februari 1953 werd gehouden, bracht aan het licht, dat over het algemeen de buitenbelopen van de dijken in het zuidwestelijke rampgebied weinig waren beschadigd, in tegenstelling met de kruin en het binnenbeloop, welke op uitgebreide schaal waren vernield . Het typische beeld, dat...
report 1958
document
Edelman, T. (author)
Interne rijkswaterstaat notitie over het gebruik van doorbraakvrije zeedijken (feitelijk overslagbestendige zeedijken) als alternatief voor extremen dijkverhogingen, vergelijkbaar met de "deltadijken"van de tweede deltacommissie (Veerman). Reactie van Wemelsfelder over het politiek onhaalbare van dit concept.
report 1954
document
Edelman, T. (author)
Conclusions from precision gauging and levelling memasurements regarding the subsidence of land and relative rise of the sea level due to tectonic action
report 1954
Searched for: author%3A%22Edelman%2C+T.%22
(1 - 9 of 9)