Searched for: author%3A%22Eijgenraam%2C+C.J.J.%22
(1 - 7 of 7)
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
In CPB memorandum 195 is een voorstel gedaan voor een toetsnorm op basis van kostenbatenanalyse om na te gaan of dijkringen voldoende veilig zijn voor overstromingen. Naar aanleiding van ervaringen in de praktijk bevat dit memorandum het voorstel om de berekening van de toetsnorm voortaan uitsluitend te baseren op de eerstvolgende investering ...
report 2011
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
De vraag is gerezen of de toetsnorm voor waterveiligheid goed wordt bepaald als er geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de schade bij overstromen afhangt van de waterhoogte bij overstromen of de kans op die overstroming. Het achterliggend idee is: Hoe extremer de gebeurtenis, des te groter is de overstroming en de daaruit...
report 2009
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
After the flood disaster in 1953 in the southwestern part of the Netherlands, Van Dantzig tried to solve the economic decision problem concerning the optimal height of dikes. His solution has a fixed probability of flooding after each investment (Econometrica, 1956). However, when there is economic growth, not the probability of flooding but the...
report 2009
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
Doel van de notitie is het formuleren van een algemeen toepasbare toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).1 Deze nieuwe norm moet zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben als de huidige wettelijke toetsnorm om waterkeringen goed of af te keuren. Zo kan de hoogte van de huidige normen met behulp van dit nieuwe...
report 2008
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
After the flood disaster in 1953 in the southwestern part of the Netherlands, Van Dantzig tried to solve the economic-decision problem concerning the optimal height of dikes. His formula with a fixed exceedance probability after each investment (Econometrica, 1956) is still in use today in cost benefit analysis of flood-protection measures....
report 2006
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
This report is part 1 of a Cost-Benefit Analysis of the project ‘Space for the Rivers’, which aims at improving the safety against flooding along the river Rhine. A new method has been developed to find the optimal safety level for dike rings against flooding and the accompanying investment strategy. This method has been applied to 22 dike rings...
report 2005
document
Eijgenraam, C.J.J. (author), Stolwijk, H.J.J. (author), Ebregt, J. (author)
This report is part 2 of the economic analysis of the project ‘Space for the Rivers’, which aims at improving the safety against flooding along the river Rhine. It is a Cost-Effectiveness Analysis (CEA) of proposed measures and packages. A method has been developed for evaluating measures and packages with more than one effect at the same time....
report 2005
Searched for: author%3A%22Eijgenraam%2C+C.J.J.%22
(1 - 7 of 7)