Searched for: author%3A%22Ellen%2C+G.J.%22
(1 - 3 of 3)
document
Broekhans, B. (author), Duijn, M. (author), Ellen, G.J. (author), Hooimeijer, F.L. (author), van Alphen, J. (author)
Er is een toenemende internationale belangstelling voor de ‘Deltabenadering’. Regelmatig presenteren deskundigen en beleidsmakers aan buitenlanders Nederlandse kennis van waterveiligheid en kunde in het maken van grote waterveiligheidsplannen. In dit artikel besteden we bijzondere aandacht aan het managen van die kennis ten behoeve van het maken...
journal article 2014
document
Knoeff, H. (author), Ellen, G.J. (author)
In het nationaal Waterplan worden deltadijken beschreven als dijken die zo hoog, breed of sterk zijn dat de kans op een plotselinge en oncontroleerbare overstroming vrijwel nihil is. Deltadijken kunnen gecombineerd worden met andere functies. Over deltadijken bestaan veel verschillende beelden. Daarbij worden aan deltadijken verschillende...
report 2011
document
Broekhans, B. (author), Duijn, M. (author), Ellen, G.J. (author), Hooimeijer, F. (author), Van Alphen, J. (author)
Er is een toenemende internationale belangstelling voor de ‘Deltabenadering’. Regelmatig presenteren deskundigen en beleidsmakers aan buitenlanders Nederlandse kennis van waterveiligheid en kunde in het maken van grote waterveiligheidsplannen. In dit artikel besteden we bijzondere aandacht aan het managen van die kennis ten behoeve van het maken...
journal article