Searched for: author%3A%22Endhoven%2C+L.A.M.%22
(1 - 2 of 2)
document
Endhoven, L.A.M. (author)
This thesis focuses on the properties of (multi-agent) task scheduling instances represented as Simple Temporal Problems (STP). By defining a subclass STP$_{\prec}$ of STPs that contain these task scheduling instances, existing algorithms for arbitrary STPs can be improved if applied to task scheduling STPs, allowing arbitrary schedules and...
master thesis 2012
document
Endhoven, L.A.M. (author)
Omdat een land optimaal beschermd wil zijn tegen de dreiging van hoge waterstanden, zullen de dijken die dit land beschermen een hoogte moeten aannemen die voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Aangezien een ander belang van een land ook is om de uitgaven aan deze dijkverhogingen binnen de perken te houden, zal er een ophogingsstrategie moeten...
bachelor thesis 2009