Searched for: author%3A%22Exalto%2C+R.%22
(1 - 7 of 7)
document
Exalto, R. (author)
master thesis 2005
document
Exalto, R. (author)
master thesis 2005
document
Exalto, R. (author)
report 2004
document
Exalto, R. (author)
report 2004
document
Exalto, R. (author)
report 2004
document
Exalto, R. (author)
report 2004
document
Exalto, R. (author)
De verwachting is dat in de nabije toekomst ruimtetekort ontstaat in de haven van Rotterdam. Als gevolg van dit ruimtetekort in combinatie met de onzekere ontwikkelingen in het grensgebied tussen stad en haven neemt de vraag naar tijdelijke en flexibele infrastructuur toe. Met name de behoefte om op tijdelijke basis flexibele ruimte te...
master thesis 2002
Searched for: author%3A%22Exalto%2C+R.%22
(1 - 7 of 7)