Searched for: author%3A%22Eysink%2C+W.D.%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het huidige verslag beschrijft de resultaten van Deltagootproeven, gericht op de reststerkte van de toplaag, die gedefinieerd is als de tijd vanaf initiële schade totdat de toplaag over vele vierkante meters beschadigd is geraakt en de ondergrond begint uit te spoelen. Het onderzoek beperkt zich tot datgene wat met een geringe inspanning aan...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
In het najaar van 2003 zijn proevenseries uitgevoerd in de Deltagoot voor het vaststellen van de stabiliteit van basalt en Basalton (Eysink en Klein Breteler, 2003). Door de golven is toen tijdens een proef één basaltzuil uit de bekleding gelicht. Bij een andere proef is één basaltzuil gedeeltelijk (8,5 cm) omhoog gekomen. Hoewel het uitgelicht...
report 2005
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het onderzoek is er op gericht het bezwijkgedrag van steenbekledingen onder langdurige golfaanval te kunnen vergelijken met het gedrag onder kortdurende golfaanval. In het onderhavige onderzoek zijn vier type steenzetting op een talud van 1:3,5 onderworpen aan een langdurige golfbelasting in de Deltagoot, namelijk: • Basalton (D = 20 cm; Delta =...
report 2005
document
Wenneker, I. (author), Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author), Coeveld, E.M. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Wegen Waterbouwkunde, heeft het voorliggende verslag betrekking op het deelonderzoek Gezette steenbekledingen, deelplan 7.1.2, Invloed van lange golfperiodes op stabiliteit, Deltagootonderzoek. Het doel van het in dit verslag beschreven...
report 2004
document
Eysink, W.D. (author), Klein Breteler, M. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te worden. In de praktijk kan aan veel steenzettingen geen definitief toetsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2003
document
Eysink, W.D. (author)
report 2003
document
Merckelbach, L.M. (author), Eysink, W.D. (author)
report 2001
document
de Groot, M.B. (author), Klein Breteler, M. (author), Uittenboogaard, R.E. (author), Eysink, W.D. (author)
report 2001
document
Eysink, W.D. (author), Walstra, D.J.R. (author), Stive, M.J.F. (author)
report 2001
document
Eysink, W.D. (author)
This review presents brief summaries of a number of reports and mathematical models known to the author which may be relevant for short-term and long-term morphological developments of the Wadden Sea. It certainly is not a complete list of literature on this subject but it may guide other investigators working on this subject.
report 2000
document
Eysink, W.D. (author)
report 1993
document
Eysink, W.D. (author)
report 1992
document
Eysink, W.D. (author), Biegel, E.J. (author)
report 1992
document
Eysink, W.D. (author), Hoekstra, A. (author), Hoozemans, F.M.J. (author)
report 1992
document
Eysink, W.D. (author)
report 1991
document
Stive, M.J.F. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1989
document
Eysink, W.D. (author)
report 1984
document
Salomons, W. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1983
document
Salomons, W. (author), Kerdijk, H.N. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1981
document
Glerum, A. (author), Rigter, B.P. (author), Eysink, W.D. (author), Heins, W.F. (author)
The concept of a tunnel is very general. A classification can be made by use, geographical conditions, type of construction and so on. Tunnel engineering is not only very extensive, it is also ancient: a tunnel with a length of 1 km is thought to have been built under the Euphrates more than 4,000 years ago to link the royal palace with a temple...
report 1976
Searched for: author%3A%22Eysink%2C+W.D.%22
(1 - 20 of 22)

Pages