Searched for: author%3A%22Ferguson%2C+H.A.%22
(1 - 8 of 8)
document
Ferguson, H.A. (author)
Historisch overzicht van waterbouwkundige werken in Zeeland en op de Zuidhollandse Eilanden in de periode 1944-1988.
report 1988
document
Ferguson, H.A. (author)
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten en ruim een halve eeuw later op 6 oktober 1986 werd de Oosterscheldekering officieel in gebruik gesteld. In het tijdsverloop tussen deze beide grote waterstaatkundige evenementen is er veel gebeurd op het gebied der waterbouwkunde. Het grote verschil tussen deze twee afsluitwerken. beide in hun soort...
report 1986
document
Ferguson, H.A. (author)
Ir. H. A. Ferguson - Ten geleide ** H. J. Stuvel - BoIwerk en hoafdkraan ** Ir. P. Santema - De Haringvlietafsluiting aIs instrument vaor regionalewaterbeheersing in Zuidwest-Nedefland ** Prof. ir. P. A. van de Velde - Het ontwerp in hoofdlijnen vaor de uitwateringssluis ** H. J . Stuvel - De kraan van de Delta ** Ir. J. E. Prins -...
report 1971
document
Biezelveld, N. (author), Ferguson, H.A. (author), van der Tuin, H. (author)
Vergelijking kabelbaansluiting en caissonsluiting op grond van uitvoeringsargumenten. Bevat ook nota over de totale afweging, dus inclusief de waterloopkundige argumenten.
report 1971
document
Ferguson, H.A. (author), Blokland, P. (author), Kuiper, H. (author)
The Delta waters north of the Volkerak dam will continue to be in open communication with the sea through the Rotterdam Waterway, so the area will still be tidal, although the tidal movements will be greatly moderated. The waters from the Rhine and Meuse will also continue to flow to the sea through this area. Formerly the water coming down...
report 1970
document
Ferguson, H.A. (author)
The hydraulic model is playing an increasing part in the process of hydraulic designing and it seems even to have taken over the dominant position that experience and tradition had held for such a long time. But, however important the model tests have become, they are not the only means available to the designer, nor does he have to rely solely...
conference paper 1969
document
Ferguson, H.A. (author), Van de Kerk, J. (author), Van Aartsen, J. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Viertal toespraken ter gelegenehid van het 50-jarig bestaan van de Verenig ing van Ingenieurs van de Rijkswaterstaat en de Zuiderzeewerken, gehouden op donderdag 26 september 1968 in de schouwburg te Middelburg.
report 1968
document
Ferguson, H.A. (author), Dronkers, J.J. (author)
Bundel met twee versies van het plan van Ferguson voor verbetering van het Eemsestuarium, het verslag over berekeningen inzake de waterbeweging in het Eemsestuarium, in verband met zijn normalisatie van Dronkers, het overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of...
report 1947
Searched for: author%3A%22Ferguson%2C+H.A.%22
(1 - 8 of 8)