Searched for: author%3A%22Franzen%2C+A.J.%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Daamen, T.A. (author), Franzen, A.J. (author)
Bij duurzame gebiedsontwikkeling gaat het uiteindelijk om het creëren van een prettige leefomgeving. Strategisch adviseur Agnes Franzen en onderzoeker Tom Daamen laten zien dat een afgewogen programma in een gebiedsontwikkeling geen vanzelfsprekendheid is. Zij reiken zowel instrumenten als denkrichtingen aan voor gebiedsontwikkeling die oog...
report 2021
document
Hooimeijer, F.L. (author), Franzen, A.J. (author)
De gevolgen van klimaatverandering vragen om veel meer aandacht voor een klimaatadaptatieve inrichting van de woonomgeving. Zowel in de bestaande gebouwde omgeving als in nieuwe gebiedsontwikkelingen is het niet alleen nodig dat experts samenwerken, dat geldt ook voor relevante stakeholders. Bovendien is het van belang om op het vlak van...
report 2020
document
van Bueren, E.M. (author), Franzen, A.J. (author), van Gent, Wouter (author)
Dit artikel blikt vooruit op de agenda voor wonen in de toekomst. Het is gebaseerd op een essay geschreven in najaar 2016 in opdracht van de Vereniging Deltametrapool, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ter voorbereiding van de Nationale Omgevingsvisie.
journal article 2017
document
Franzen, A.J. (author), van der Linden, H.J. (author)
De kracht van het (stedenbouwkundig) ontwerp staat weer op de agenda. Waar in de eerste sLIM Masterclass het begrip complexiteit werd ontrafeld, stond in de tweede sessie op 20 mei het publieke en private perspectief centraal. Na een introductielezing van initiator Agnes Franzen kwamen Ton Schaap van de gemeente Amsterdam en Hans-Hugo Smit van...
report 2016
document
Franzen, A.J. (author)
artikel op gebiedsontwikkeling.nu, 2 feb 2016
report 2016
document
van Bueren, Ellen (author), Daamen, T.A. (author), Chen, Y. (author), Franzen, A.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author), Verheul, W.J. (author)
book chapter 2016
document
Remoy, H.T. (author), Pallada, R. (author), Hobma, F.A.M. (author), Franzen, A.J. (author)
report 2015
document
Franzen, A.J. (author), De Hoog, W. (author), Pennings, R. (author), Ginter, D. (author)
report 2015
document
Franzen, A.J. (author), Ginter, D. (author), De Hoog, W. (author), Pennings, R. (author)
Wat waren de bepalende factoren in het aanbestedingsproces Hart van Zuid om te komen tot het uiteindelijke resultaat? En wat zijn hieruit naar voren komende bruikbare handreikingen voor de verbrede gebiedsgerichte aanpak die de gemeente Rotterdam nastreeft?
report 2015
document
Franzen, A.J. (author)
Restauratie en herbestemming van industriële monumenten vereisen een bijzondere aanpak. Cultuurhistorische, economische en belevingswaarden moeten gerespecteerd worden. Dit vraagt om moed bij de opdrachtgevers.
journal article 2014
document
Mensink, J. (author), Franzen, A.J. (author)
Deze tweede publicatie in de reeks over de totstandkoming van RijswijkBuiten vertelt over de ontwikkelingen in de afgelopen anderhalf jaar, van eind 2011 tot begin 2013. Dit dossier geeft inzicht in de intensieve samenwerking in die periode tussen Programmabureau en ontwikkelpartner en opent met een reflectie op actuele politieke en economische...
report 2013
document
Franzen, A.J. (author), Luijten, A. (author)
Deze publicatie bundelt een aantal interviews over vakmanschap, betrokkenheid en vertrouwen, samen met het verslag van het seminar ‘Vakmanschap, Engagement en Vertrouwen’ gehouden op 19 november 2012. De inleiding is gebaseerd op observaties en noties van de praktijkredactie, die bestaat uit oud-MCD’ers. Waar ligt volgens hen de urgentie voor...
report 2013
document
Daamen, T.A. (author), Franzen, A.J. (author), Van der Vegt, J.X. (author)
Essay tot stand gekomen in het kader van de samenwerking tussen het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en de faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. De gevolgen van de crisis hebben in Nederland het vermogen van gemeenten om te sturen in de ontwikkeling van de stad flink aangetast. Vele gemeenten ondergaan een...
report 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Mensink, J. (author)
conference paper 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Mak, A. (author)
report 2012
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author), Mensink, J. (author)
In deze publicatie wordt de balans opgemaakt voor een aantal specifieke typen vastgoed en wordt een beeld geschetst van de benodigde structurele hervormingen op het gebied van wonen, pensioenen en de zorg. De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op het praktijkcongres ‘Gebiedsontwikkeling slim vlottrekken’, georganiseerd door de...
report 2012
document
Franzen, A.J. (author)
Als de crisis voor een ding heeft gezorgd in het ruimtelijke domein is het de confrontatie met de dagelijkse realiteit. Sinds de Woningwet in 1901heeft de overheid langs de lijn van het volkshuisvestingsbeleid een belangrijke rol gespeeld in het plannen van de stedelijke ontwikkeling. Een eeuw lang was het oog op de toekomstige groei gericht. De...
book chapter 2011
document
Franzen, A.J. (author)
Na een beknopt overzicht van participatie in de afgelopen decennia, geeft de auteur een schets van burgerparticipatie in de huidige context, waarbij overheid, markt en ‘civil society’ gezamenlijk invulling moeten geven aan de betekenis ervan. Dit essay sluit af met wat dit betekent voor de vaardigheden van de nieuwe gebiedsontwikkelaar.
journal article 2011
document
Buck, R. (author), Franzen, A.J. (author), De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Van Liere, S. (author), Van Rheenen, M.G. (author)
Afgelopen jaren hebben acht regio’s gebiedsagenda’s opgesteld: Noord- Nederland, Oost-Nederland, Noordwest-Nederland, Zuidvleugel, Utrecht, Zuidwestelijke Delta, Brabant en Limburg. Een gebiedsagenda schetst een beeld van de ruimtelijke opgaven op de korte, lange en middellange termijn. Het is een relatief nieuw instrument, ontwikkeld in het...
report 2011
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Franzen, A.J. (author)
Dit manifest gaat in op de betekenis van de zwaardere taken en verantwoordelijkheden die de provincies krijgen in de ruimtelijke ordening, nu de Rijksoverheid zich verder terugtrekt uit het ruimtelijke domein.
report 2011
Searched for: author%3A%22Franzen%2C+A.J.%22
(1 - 20 of 23)

Pages