Searched for: author:"Gerritsen, H."
(1 - 20 of 23)

Pages

Residual flow and tidal asymmetry in the Singapore Strait, with implications for resuspension and residual transport of sediment
Residual flow and tidal asymmetry in the Singapore Strait, with implications for resuspension and residual transport of sediment
Lowest Astronomical Tide in the North Sea derived from a vertically referenced shallow water model, and an assessment of its suggested sense of safety
Lowest Astronomical Tide in the North Sea derived from a vertically referenced shallow water model, and an assessment of its suggested sense of safety
Morfologische ontwikkelingen van de Nederlandse Waddenzee
Morfologische ontwikkelingen van de Nederlandse Waddenzee
Toekomstvastheid van de hoogwatergeul in de IJsseldelta
Toekomstvastheid van de hoogwatergeul in de IJsseldelta: Quick scan naar de consequenties van het advies van de Deltacommissie voor de hoogwatergeul bij Kampen
User manual calibration instrument SWAN (version build 122/08.01.30): Version 1.0
User manual calibration instrument SWAN (version build 122/08.01.30): Version 1.0
Calibration tool for SWAN - detailed specification instrument: Activity 8.3 of SBW project Waddenzee
Calibration tool for SWAN - detailed specification instrument: Activity 8.3 of SBW project Waddenzee
Calibration tool for SWAN: Activity 8.2 of SBW project Waddenzee, part 2 : selection of appropriate calibration techniques
Calibration tool for SWAN: Activity 8.2 of SBW project Waddenzee, part 2 : selection of appropriate calibration techniques
SBW - Statistiek basisvariabelen
SBW - Statistiek basisvariabelen
Analysis and modeling of the seasonal South China Sea temperature cycle using remote sensing
Analysis and modeling of the seasonal South China Sea temperature cycle using remote sensing
Meten en modellen: Eindrapport inclusief deel A: leerproces en communicatie
Meten en modellen: Eindrapport inclusief deel A: leerproces en communicatie
Meten en modellen fase 2, deel C: Naar een 72 uursvoorspelling voor de SVSD: analyse en aanzet van een plan van aanpak
Meten en modellen fase 2, deel C: Naar een 72 uursvoorspelling voor de SVSD: analyse en aanzet van een plan van aanpak
Calibration tool for SWAN: Activity 8.1 and 8.2 of SBW project Waddenzee - Part 1: analysis of requirements
Calibration tool for SWAN: Activity 8.1 and 8.2 of SBW project Waddenzee - Part 1: analysis of requirements
Meten en modellen: Verslag fase 1
Meten en modellen: Verslag fase 1
Conversion of deterministic models into stochastic models: Approach and three worked out examples as guidance for application of data assimilation
Conversion of deterministic models into stochastic models: Approach and three worked out examples as guidance for application of data assimilation
Operational management of the Saint Petersburg flood protection barrier: Report on the International Workshop, 19-20 May 2005, Saint Petersburg, Russia
Operational management of the Saint Petersburg flood protection barrier: Report on the International Workshop, 19-20 May 2005, Saint Petersburg, Russia
Digital bathymetry of the Northwest European Shelf: Needs and benefits
Digital bathymetry of the Northwest European Shelf: Needs and benefits
Morfologische interpretatie van de veranderingen in het getij van de Westerschelde
Morfologische interpretatie van de veranderingen in het getij van de Westerschelde
Calibration of the ZNZ model: Calibration on tidal water levels WAQAD
Calibration of the ZNZ model: Calibration on tidal water levels WAQAD
Een flexibel Noordzeemodel in 2 en 3 dimensies, gebruik makend van domeindekompositie: Voorstudie naar de technische en ekonomische haalbaarheid
Een flexibel Noordzeemodel in 2 en 3 dimensies, gebruik makend van domeindekompositie: Voorstudie naar de technische en ekonomische haalbaarheid
The dependence of surface drag on waves: A literature survey
The dependence of surface drag on waves: A literature survey
Searched for: author:"Gerritsen, H."
(1 - 20 of 23)

Pages