Searched for: author%3A%22Glerum%2C+H.L.%22
(1 - 3 of 3)
document
Sutmuller, A.M. (author), Glerum, H.L. (author)
In het streven een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van rivierreguleringswerken, waarbij de stroming een drie-dimensionaal karakter heeft, wordt naar deze gevolgen onderzoek verricht in het kader van Toegepast Onderzoek Waterstaat Rivieren. Dit onderzoek kan in grote lijnen worden onderverdeeld in: (i) de ontwikkeling van een mathematisch...
report 1980
document
Glerum, H.L. (author)
Begonnen is voor het rivierbochtmodel een doseerinstallatie te ont-vrikkelen, die net zo nauwkeurig als het doseerapparaat voor droog zand, nat zand doseert. De grote voordelen hierbij zijn: - de mogelijkheid continu dag en nacht te doseren, - minder arbeidsintensief (niet drogen en vullen). Hiervoor is met de heer Van der Brugge en de heer...
report 1978
document
Glerum, H.L. (author)
Door de vakgroep Rivier en Verkeerswaterbouwkunde wordt onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de bodemligging in rivierbochten. Hiertoe worden proeven uitgevoerd in een gekromde goot in het laboratorium voor vloeistofmechanica. Een belangrijk facet hierbij is de verdeling van het zandtransport over de breedte. Onderzocht wordt op het ogenblik...
report 1978