Searched for: author%3A%22Groetelaers%2C+D.A.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
de Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author)
In dit artikel wordt ingegaan op de positie van grondexploitatie in het debat rond overheid en marktactiviteiten. Er wordt ingezoomd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de betekenis van de recente wijzigingen. Daarbij staat de vraag centraal of gemeenteraden nu beter grip hebben op grondexploitatie.
journal article 2017
document
Kang, Vitnarae (author), Groetelaers, D.A. (author)
Regional governance is coming to play an increasingly pivotal role in the planning of housing development. It has been argued that an absence of formal accountability lines in regional governance is beneficial because it makes inter-municipal coordination more flexible, without the need for territorial adjustments in local authorities. However,...
journal article 2017
document
van Loenen, B. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Economische Zaken.<br/>Deze rapportage bevat een reflectie op de conceptrapportage van de Kamer van Koophandel van 2 mei 2016. Een eerdere versie van onderhavige rapportage is op 31 mei besproken met het ministerie van EZ en een vertegenwoordiging van de Kamer van Koophandel. Mede naar...
report 2016
document
Groetelaers, D.A. (author), de Wolff, H.W. (author)
Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen’ dat wordt uitgevoerd met een subsidie van: Dialoogtafel Groningen.
report 2016
document
Groetelaers, D.A. (author), de Wolff, H.W. (author)
Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen’ dat wordt uitgevoerd met een subsidie van: Dialoogtafel Groningen
report 2016
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Groetelaers, D.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Jansen, S.J.T. (author), Korthals Altes, W.K. (author), de Wolff, H.W. (author), Simon, C (author), de Haan, F (author), Grisnich, F (author), Ringersma, R (author)
report 2016
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Dol, C.P. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
report 2015
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Dol, C.P. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bestaande verschillen in de ontwikkeling van regionale woningmarkten, die mede het gevolg zijn van verschillen in demografische en economische ontwikkeling, zullen naar verwachting in de toekomst gaan toenemen. De vraag is of het huidige beleidskader met de daarbij...
report 2014
document
Groetelaers, D.A. (author)
journal article 2014
document
Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2013
document
Groetelaers, D.A. (author)
conference paper 2012
document
Groetelaers, D.A. (author)
conference paper 2012
document
Korthals Altes, W.K. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Dol, C.P. (author), Groetelaers, D.A. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
document
De Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
report 2011
document
Groetelaers, D.A. (author), Korthals Altes, W.K. (author), De Wolff, H.W. (author)
De volgende vragen komen aan de orde: Welke grondbeleidstrategie hanteert de gemeente Almelo op dit moment (volgens de nota grondbeleid en in de praktijk)? Wat is de reden/motivering om deze strategie te hanteren? Wordt dit in de praktijk waargemaakt, oftewel worden in de praktijk de doelstellingen bereikt die de nota grondbeleid voor ogen had?...
report 2010
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Wolff, H.W. (author)
report 2009
document
De Wolff, H.W. (author), Spaans, M. (author), Louw, E. (author), Groetelaers, D.A. (author)
report 2009
Searched for: author%3A%22Groetelaers%2C+D.A.%22
(1 - 20 of 26)

Pages