Searched for: author%3A%22Grootendorst%2C+A.W.%22
(1 - 6 of 6)
document
Grootendorst, A.W. (author)
book 1998
document
Grootendorst, A.W. (author), Van Zanten, A.J. (author)
Deze bundel bevat de teksten van de voordrachten die in het cursusjaar 1991/1992 zijn gehouden in het kader van de 'caleidoscoop-serie', een reeks voordrachten voor - in eerste instantie - wiskunde-studenten aan de Technische Universiteit Delft over uiteenlopende onderwerpen uit de wiskunde, waarin een aantal boeiende facetten daarvan worden...
book 1995
document
Aarts, J.M. (author), Grootendorst, A.W. (author), Duparc, H.J.A, (author)
Dit boekje bevat een weergave van de voordrachten die gehouden zijn ter gelegenheid van het veertigjarig doctorsjubileum van Professor Doctor Herman J .A. Duparc, dat op 9 juli 1993 gevierd werd. Het boekje geeft enerzijds meer, te weten een overzicht van de publicaties en een lijst van de promovendi en afstudeerders van professor Duparc,...
book 1994
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 1 beperkt zich in hoofdzaak tot functies van één veranderlijke. Beginselen van differentiaal- en integraalrekening, complexe getallen, extreme waarden en het schetsen van krommen, systematische berekening van de primitieven van enige klassen van functies, oneigenlijke integralen, rijen, reeksen, vergelijkingen, numerieke integratie en...
book 1994
document
Grootendorst, A.W. (author)
public lecture 1989
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 2 behandelt functies met twee of meer variabelen. De hoofdstukken gaan over impliciete functies, extreme waarden, vectoranalyse, vlakke krommen, ruimtekrommen, lijnintegralen, meervoudige integralen, integraalstellingen, massa, zwaartepunt en traagheidsmoment traagheids moment, en de gamma- en bêta-functie.
book 1986
Searched for: author%3A%22Grootendorst%2C+A.W.%22
(1 - 6 of 6)