Searched for: author%3A%22Grootenhorst%2C+A.W.%22
(1 - 1 of 1)
document
Meulenbeld, B. (author), Grootenhorst, A.W. (author)
De inhoud beslaat de gebruikelijke inleidende behandeling van de gewone differentiaalvergelijkingen en simultane stelsels daarvan. Ruime aandacht is daarbij geschonken aan de z.g. trillingsvergelijking, speciaal met het oog op de fysische toepassingen. Een hoofdstuk over de Laplace-transformatie is opgenomen in verband met de toepassing daarvan...
book 1992