Searched for: author:"Gruis, V.H."
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Vergara d'Alençon, L.M. (author), Gruis, V.H. (author), van der Flier, C.L. (author)
In the context of social vulnerability, the house is an important social and economic resource to cope with poverty. However, low-income homeowners face constraints to maintain their houses, negatively affecting the quality of their dwellings, buildings and neighbourhoods. In the case of Chile, current studies have shown high levels of...
journal article 2019
document
Oorschot, L.M. (author), Spoormans, L.G.K. (author), El Messlaki, S. (author), Konstantinou, T. (author), de Jonge, Tim (author), van Oel, C.J. (author), Asselbergs, M.F. (author), Gruis, V.H. (author), de Jonge, W. (author)
Increasing energy efficiency of the housing stock is one of the largest challenges in the built environment today. In line with the international Paris-Climate-Change-Conference 2015, Dutch municipalities and housing associations have embraced the ambition to achieve carbon neutrality for their social housing stock by 2050. However, most deep...
journal article 2018
document
Gruis, V.H. (author)
other 2018
document
Zairul, Mohd (author), Wamelink, J.W.F. (author), Gruis, V.H. (author), Heintz, John Linke (author), Nasir, Nasyairi Mat (author)
The demand for housing and affordable housing specifically will always become challenges for the government of the day. The solutions at the moment between conventional construction and IBS facing quality and costing problems respectively. In this article, it proposes the introduction of circular economy in a flexible housing project. To...
journal article 2018
document
Klamer, Pim (author), Bakker, Cok (author), Gruis, V.H. (author)
The aim of this paper is to examine valuer judgement behaviour, by exploring the manifestation of task complexity in Dutch commercial valuation practice. For this purpose, we adopted a grounded theory approach and undertook 18 in-depth interviews with senior valuation professionals across the Netherlands. Our findings indicate a strong...
journal article 2018
document
Klamer, Pim (author), Bakker, Cok (author), Gruis, V.H. (author)
Valuation judgement bias has been a research topic for several years due to its proclaimed effect on valuation accuracy. However, little is known on the emphasis of literature on judgement bias, with regard to, for instance, research methodologies, research context and robustness of research evidence. A synthesis of available research will...
journal article 2017
document
van der Kuij, R.S. (author), Gruis, V.H. (author), Nieboer, N.E.T. (author)
Dutch housing associations are in the middle of making significant changes in their organizations. Triggered by recent economic and political developments, housing associations are shifting from conducting a wide range of activities on the real estate market and related social services to a focus on ‘just’ providing social housing, combined with...
conference paper 2016
document
Nieboer, N.E.T. (author), Gruis, V.H. (author)
After the abolishment of object subsidies for housing construction and renovation in the mid 1990s, Dutch housing associations, the main non-profit housing providers in the country, heavily relied on market activities, such as selling homes to owner occupiers, to generate income for their social activities and to contribute to urban development...
journal article 2015
document
Aziabah Akanvose, A.B. (author), Gruis, V.H. (author), Elsinga, M. (author), Van der Flier, C.L. (author)
In the 1980s, the government of Ghana decided to withdraw from direct housing provision. In lieu of this, the two main institutions through which government provided and managed public housing – the TDC and SHC sold off most of their dwellings. The few remaining dwellings were transferred to local authorities to own and manage. There have been...
conference paper 2015
document
Nieboer, N.E.T. (author), Gruis, V.H. (author)
Corporaties zijn zich in de jaren 2010-2013 nog meer gaan concentreren op het aanbieden van huisvesting voor lagere-inkomensgroepen dan ze al in de periode 2007/2010 deden. Door vergroting van de efficiëntie is de sector de komende jaren mogelijk in staat dezelfde prestaties te leveren tegen lagere kosten. Dit kan dan wel op gespannen voet staan...
journal article 2015
document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M.G. (author), Gruis, V.H. (author), Priemus, H. (author), van der Schaar, J. (author), Thomsen, A.F. (author)
Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.
book 2014
document
Gerrichhauzen, L.G. (author), Gruis, V.H. (author), Koolma, H.M. (author), Van der Schaar, J. (author)
Er is veel onderzoek gedaan naar leiderschap en corporaties liggen onder de loep van een parlementaire enquêtecommissie. Maar de combinatie van beide –leiderschap in de corporatiesector– is maar zelden onderzocht. Dat is opvallend omdat bestuurders een zware stempel kunnen drukken op het beleid van corporaties. Dus hebben ze ook grote invloed op...
book 2014
document
Nieboer, N.E.T. (author), Gruis, V.H. (author)
After the abolishment of object subsidies for housing construction and renovation in the mid1990s, Dutch housing associations, the main non-profit housing providers in the country, heavily relied on market activities, such as selling homes to owner-occupiers, to generate income for their social activities and to contribute to urban development...
conference paper 2014
document
Gruis, V.H. (author), Elsinga, M.G. (author)
Europese regulering voor bevordering van marktwerking heeft in verschillende landen geleld tot jurisprudentie over de voorziening in sociale huisvesting. Veelal wordt erop gewezen dat dit leidt tot spanningen tussen nationaal en Europees beleid, met de Nederlandse corporatiesector als prominent voorbeeld. Analyse van de beschikbare zaken wijst...
journal article 2014
document
Van Bortel, G.A. (author), Zijlstra, S. (author), Gruis, V.H. (author)
Rapport in opdracht van KWH. Het voorliggende onderzoeksverslag inventariseert de effecten van het kabinetsbeleid op de bedrijfsvoering en dienstverlening van woningcorporaties. Hiervoor zijn 410 respondenten benaderd in augustus 2013 en is van 156 een volledig ingevulde enquête ontvangen. De enquête bestaat uit verschillende modules. Gevraagd...
report 2013
document
Gruis, V.H. (author), Straub, A. (author)
Verslag werkcongres ‘Halveer je Beheer?’ in de vorm van vijf strategiekaarten voor een efficiënter woningbeheer.
conference paper 2013
document
Budde, P. (author), Gruis, V.H. (author)
Bij het stimuleren van energiebesparing denken we nog vaak als eerste aan de overheid als stimulerende partij. Maar kunnen marktpartijen dat niet gewoon doen, en misschien nog wel beter? Dat idee was aanleiding om in Amersfoort een consortium van aannemers en adviseurs op te richten met als doel eigenaar-bewoners te stimuleren tot het nemen van...
journal article 2013
document
Zijlstra, S. (author), Gruis, V.H. (author)
De introductie van de verhuurdersheffing kan leiden tot een toename van het aantal te koop aangeboden huurwoningen door woningcorporaties. Veel corporaties bieden ook al woningen te koop aan, onder meer in zogenaamde Te Woon programma’s. Te Woon biedt de klant van de woningcorporatie naast de mogelijkheid om de woning te huren, ook de...
journal article 2013
document
Gruis, V.H. (author), Nieboer, N.E.T. (author)
Corporaties maken met betrekking tot hun werkveld een beweging terug richting hun kernactiviteit, namelijk het beheren en ontwikkelen van woningen voor lage-inkomensgroepen. Dat economische en politieke ontwikkelingen hierin een rol spelen lijkt voor de hand te liggen, maar is dat het hele verhaal? Wat zijn de motieven van de corporaties achter...
journal article 2012
document
Gruis, V.H. (author), Van der Kuij, R.S. (author)
book chapter 2012
Searched for: author:"Gruis, V.H."
(1 - 20 of 48)

Pages