Searched for: author%3A%22Hamoen%2C+G.%22
(1 - 2 of 2)
document
Hamoen, G. (g.hamoen@witteveenbos.nl) (author)
The Eemshaven, located in the north eastern part of the Netherlands, is developing rapidly since 2004 introducing new port infrastructure for various clients such as AG Ems (Borkum ferry line), Wijnne & Barends stevedoors, Bio Value, Essent/Vopak/Gasunie (LNG plant) and the Energy Park comprising amongst others new power plants for Nuon and RWE.
conference paper 2010
document
Van Noortwijk, J.M. (author), Kok, M. (author), Hamoen, G. (author), Teunissen, E.A.H. (author)
Voor verschillende dijkringgebieden zullen geavanceerde berekeningen moeten worden gemaakt, waarmee de kans op een doorbraak van de waterkering en inundatie kan worden bepaald. Bij het berekenen van de kans op falen van een dijkring zijn de zogenoemde 'lengte-effecten' van groot belang. Onder het lengte-effect wordt verstaan de mate waarin een...
report 1997