Searched for: author%3A%22Harteveld%2C+C.%22
(1 - 6 of 6)
document
Harteveld, C. (author)
Along with the rise of digital games over the past decades came an increased interest for using games for other purposes than entertainment. Although a few successes are known, much research seems to suggest little evidence for games’ advantages. Existing literature claims that more studies are needed that investigate the effective design and...
doctoral thesis 2012
document
Ten Heuvelhof, E.F. (author), Van der Heijden, J.J. (author), Broekhans, B. (author), Van der Arend, S.H. (author), Van Bueren, E.M. (author), Harteveld, C. (author), Van Ruijven, T.W.J. (author)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tussen 22 december 2000 en 22 december 2009 is er gewerkt aan de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Nederland. In deze rapportage bespreken wij de evaluatie van de implementatie van de KRW, die wij tussen december 2009 en juni 2010 hebben uitgevoerd. In deze...
report 2010
document
Harteveld, C. (author), Van de Bergh, R. (author)
While human beings are very capable of designing everyday games, it becomes a different story if a more complex game needs to be thought of. The design process is especially complex for games that attempt to be meaningful about a particular aspect of reality. To give the needed experience and the specific knowledge and skills for designing these...
journal article 2009
document
Mayer, I.S. (author), Harteveld, C. (author), Warmelink, H.J.G. (author)
book chapter 2009
document
Harteveld, C. (author), De Bruijne, M.L.C. (author)
In het Bestuurskunde themanummer over ‘spelsimulaties’ in 1995 werd een visionair beeld geschetst van het experimenteel oefenen van ‘virtual reality’. In dit artikel analyseren we of deze toekomstvisie is uitgekomen. Wat is de rol van serious gaming in crisismanagement en rampenbestrijding? Hoe écht is zo’n virtuele crisis nu precies? We laten...
journal article 2009
document
Van Bueren, E.M. (author), Mayer, I.S. (author), Harteveld, C. (author), Scalzo, R. (author)
In deze bijdrage laten we zien dat gaming een effectieve methode is om een socio-technisch systeemontwerp, zoals een nieuw informatiesysteem, financieringsstelsel of besturingsmodel integraal uit te proberen en te testen voorafgaand aan de vaststelling of invoering ervan. We bespreken twee cases waarin gaming op deze wijze is gebruikt: de...
journal article 2009
Searched for: author%3A%22Harteveld%2C+C.%22
(1 - 6 of 6)