Searched for: author:"Hauer, M."
(1 - 8 of 8)
document
Hauer, M. (author)
Handleiding voor het bepalen van de vereiste nauwkeurigheden en toleranties bij baggerwerk en bodembeschermingen
report 2000
document
Vrijling, J.K. (author), Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Dit rapport betreft het verslag van een studie naar de variatie in kwaliteit van granulaire materialen bij toepassingen in filterconstructies. De onderzochte kwaliteit betrof daarbij zowel de homogeniteit van het materiaal als de bij de uitvoering van lagen gerealiseerde laagdiktes. Als gevolg van ontmenging kan het materiaal in een constructie...
report 1999
document
Vrijling, J.K. (author), Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Het verschijnsel ontmenging is al sinds lang een bekend fenomeen bij ontwerpers en constructeurs van granuiaire constructies. Desalniettemin is nog altijd erg weinig bekend over de aard en de omvang van de gevolgen die het optreden van dit verschijnsel voor het functioneren van een constructie kan hebben. Tot op heden bleven de beschouwingen...
report 1998
document
Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de invloed van de diverse bij het ontwerp en de uitvoering van een enkellaagse geometrisch open filterconstructie aanwezige onzekerheden op de faalkans van de toplaag en de basislaag van de uiteindelijk gerealiseerde filterconstructie. De constructie bevindt zich hierbij in...
report 1997
document
Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Aan het begin van deze studie bestond onduidelijkheid over de vraag in hoeverre het eventueel falen van een geometrisch open filterconstructie in een open waterloop nu het gevolg zou zijn van onzekerheden met betrekking tot het bij het ontwerp gehanteerde rekenmodel, of juist van onzekerheden met betrekking t o t onnauwkeurigheden bij de bouw...
report 1997
document
Hauer, M. (author)
Tijdens de laatste fase van het project FILTERS zijn (losstaand van dit project) in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de TU Delft ook proeven uitgevoerd. Deze proeven betreffen de metingen die Patrick van Os ten behoeve van zijn fstudeerscriptie heeft verricht. Het verslag van de proeven van Patrick Van Os was op het moment van...
report 1997
document
Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Deze studie moet worden opgevat als een vervolg op de publicaties van lkeya [4], Shimizu, Tsujimoto & Nakagawa (8] en Hoffmans [5], waarin de stroming in een poreus medium werd beschreven voor de situatie van een in principe oneindig dikke filterlaag grenzend aan een open waterloop met een uniform, stationair stroombeeld. Op basis van...
report 1996
document
Hauer, M. (author), Op den Velde, W. (author), Vrijling, J.K. (author), D' Angremond, K. (author)
Given a harbour location and a wave-climate, two different types of rubble-mound breakwaters were designed. Using realistic quarry yield curves and prices for production, transport and constmction, the total costs of the conventional statically stable and dynamically stable bermbreakwater designs were compared to each other. This comparison led...
conference paper 1995
Searched for: author:"Hauer, M."
(1 - 8 of 8)