Searched for: author:"Havinga, H."
(1 - 6 of 6)
document
Havinga, H. (author), Larsen, H. (author)
In dit document wordt ingegaan op een aantal witte vlekken die van belang zijn bij het toepassen van dijkvernageling als dijkversterkingstechniek in verband met het verhogen van de stabiliteit van de primaire waterkering.. Daarnaast worden in de bijlagen een overzicht gegeven van de vastlegging van het ontwerp, de uitvoering en de monitoring ...
report 2016
document
de Vriend, H.J. (author), Havinga, H. (author), van Prooijen, B.C. (author), Visser, P.J. (author), Wang, Z.B. (author)
In this syllabus an overview is given of the basic knowledge, which is required to prepare interventions in rivers and to estimate the consequences of these interventions. The utilization of the river for human purposes and the knowledge of hydraulics, sediment transport and morphology will be treated. At the end of this syllabus some practice...
lecture notes 2011
document
de Vriend, H.J. (author), Havinga, H. (author), van Prooijen, B.C. (author), Visser, P.J. (author), Wang, Z.B. (author)
Deze syllabus beoogt een overzicht te geven van de basiskennis die nodig is om ingrepen in de rivier voor te bereiden en de gevolgen ervan te kunnen inschatten. Er wordt ingegaan op het gebruik dat de mens maakt van de rivier en op de kennis van de hydraulica, het sedimenttransport en de morfologie. Aan het einde van het dictaat worden...
lecture notes 2011
document
de Vriend, H.J. (author), Havinga, H. (author), Visser, P.J. (author), Wang, Z.B. (author)
lecture notes 2006
document
Havinga, H. (author), Silva, W. (author), Jong, R.J. de (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2000
document
Boeters, R.E.A.M. (author), Havinga, H. (author), Litjens, G. (author), Verheij, H.J. (author)
In this paper we will discuss the experience gained in the Netherlands with the multifunctional management of waterways. We will especially go into how the functions of rivers and canals for navigation and nature are combined. For this we will briefly go back to the national paper for Seville 1994, "Waterways with room for nature", in which the...
conference paper 1997
Searched for: author:"Havinga, H."
(1 - 6 of 6)