Searched for: author%3A%22Heijnen%2C+W.J.%22
(1 - 4 of 4)
document
Heijnen, W.J. (author)
In dit rapport, worden de resultaten besproken van een serie proefnemingen, die in opdracht van het Centrum Onderzoek Waterkeringen zijn uitgevoerd op klei uit enkele dijkbekledingen in verband mat de vaststelling van criteria met betrekking tot de erosiegevoeligheid voor snelstromend water. Op basis van de verkregen inzichten zullen eventueel...
report 1978
document
Heijnen, W.J. (author)
Dit rapport is het vervolg op het rapport: 230640-1 van december 1977 } waarin de resultaten van de vergelijkende cel- en triaxiaalproeven op kunstmatig gefabriceerde monsters van Limburgse klei worden besproken. In dit rapport worden, de resultaten van de aanvullende vergelijkende cel- en triaxiaalproeven op natuurlijke monsters Betuweklei...
report 1978
document
Heijnen, W.J. (author)
report 1978
document
Heijnen, W.J. (author)
report 1978
Searched for: author%3A%22Heijnen%2C+W.J.%22
(1 - 4 of 4)