Searched for: author%3A%22Hesami%2C+F.%22
(1 - 1 of 1)
document
Hesami, F. (author), Zwanenburg, C. (author)
Centraal in dit rapport staat de stabiliteit van erosiekanalen die ontstaan bij het pipingproces. De stabiliteit van erosiekanalen is belangrijk bij het begrijpen van het pipingproces onder bestaande dijken en daarmee voor de toetsing van waterkeringen op piping. Indien de erosiekanalen niet worden dicht gedrukt kan accumulatie van erosie bij...
report 2009