Searched for: author%3A%22Heurkens%2C+E.W.T.M.%22
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Lammers, I. (author), Verwayen, A.B. (author)
De tweede editie van de GO Barometer is uit! De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) brengt ook dit jaar de stand van zaken binnen het vakgebied van gebiedsontwikkeling in kaart. Gebiedsontwikkeling is een zaak van lange adem, dus er zijn veel overeenkomsten met 2022 – maar toch ook enkele opvallende verschillen. Vooral het stijgende...
report 2023
document
Mens, J.S. (Jeroen) (author), van Bueren, Ellen (author), Vrijhoef, R. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Comprehensive understanding of the merits of bottom-up urban development is lacking, thus hampering and complicating associated collaborative processes. Therefore, and given the assumed relevancies, we mapped the social, environmental and economic values generated by bottom-up developments in two Dutch urban areas, using theory-based evaluation...
journal article 2023
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author)
Makkelijk te kwantificeren is het niet, de kosten en baten van omgevingsparticipatie door ontwikkelaars. Onderzoek van Erwin Heurkens en Wouter Jan Verheul (TU Delft) laat niettemin wél zien dat de potentie groot is.
report 2022
document
Lammers, I. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Met de eerste editie van de GO Barometer bracht de SKG dit voorjaar in kaart wat de stand van zaken is in het vakgebied van gebiedsontwikkeling. In dit artikel bespreken we de vijf belangrijkste inzichten uit de barometer en de discussie daarover tijdens het SKG Jaarcongres eind maart.
report 2022
document
van Staveren, D. (author), Cuppen, Eefje (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Vos, Marije (author)
Construction sectors have a long way to go to realize a circular economy. Many organizational barriers and institutional characteristics inhibit the sector’s transition to circular practices. Nevertheless, within this early phase of the transition, several building projects were realized. This research aims to learn from these frontrunners, in...
conference paper 2022
document
Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
TU Delft-onderzoekers Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens deden onderzoek naar privaat georganiseerde participatie. Zij onderscheiden vijf beweegredenen voor marktpartijen om hier werk van te maken, variërend van draagvlak creëren tot dure rechtszaken voorkomen.
report 2021
document
Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author)
Omgevingsparticipatie is even belangrijk als ingewikkeld. In een democratische samenleving is omgevingsparticipatie een grote uitdaging voor iedere initiatiefnemer, eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente die betrokken is bij gebiedstransformatie. Of het nu gaat om de planvorming van een enkel gebouw of een hele wijk, participatie is zowel een...
report 2021
document
Kooter, Elonie (author), van Uden, M.F.M. (author), van Marrewijk, A.H. (author), Wamelink, J.W.F. (author), van Bueren, Ellen (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
The aim of this paper is to better understand the dynamics of circular construction projects and how these interorganizational projects contribute to the transition towards a circular economy. It is essential that the construction sector develops and adopts interorganizational initiatives to support the transition to a circular and low-carbon...
journal article 2021
document
Mens, J.S. (Jeroen) (author), van Bueren, Ellen (author), Vrijhoef, R. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
The emergence of organic planning practices in the Netherlands introduces new, non-conventional, local actors initiating bottom-up urban developments. Dissatisfied with conventional practices and using opportunities during the 2008 financial crisis, these actors aim to create social value, thus challenging prevailing institutions. Intrigued...
journal article 2021
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Dabrowski, M.M. (author)
Circular economy (CE), the new ‘buzzword’ in urban and regional studies and policy debates, is about shifting from a linear production process towards a circular one in which the generation of waste is minimised, materials circulate in ‘closed loops’, and waste is not considered a burden but rather a resource that brings new economic...
journal article 2021
document
Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Welk breder perspectief is van belang voorbij de ‘smalle’ businesscase van gebiedstransformatie? Hoe verdeel je de kosten en baten, als de kostendragers niet altijd de batendragers zijn en andersom? Hoe zorg je voor een ‘waardensynergie’ tussen spelers, zodat zij tot een gezamenlijke financieringsstrategie komen? In dit artikel kijken TU Delft...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
Wie zoekt naar ‘nieuwe’ of ‘alternatieve’ instrumenten of arrangementen van financiering, als bruikbare aanvulling op of alternatief voor het bestaande financieringsinstrumentarium, komt vaak uit bij fondsen en GebiedsInvesteringsZones. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens, Wouter Jan Verheul en Tom Daamen onderzoeken de mogelijkheden van deze...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Daamen, T.A. (author)
erschillende spelers zijn betrokken bij de financiering van gebiedstransformaties. In dit artikel bespreken TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens en Tom Daamen de kenmerken, (on)mogelijkheden en veranderingen in de financieringsrollen van deze partijen. Welke rol spelen zij in het financieren van gebiedstransformaties? Met welke condities of...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author)
Welke financiële zaken spelen een rol bij gebiedstransformaties? Welke vormen van financiering zijn er? En welke mogelijkheden heb je om dit soort transformatieprojecten financieel haalbaar te maken? Daarover vertelt TU Delft-onderzoeker Erwin Heurkens.
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
De Nederlandse verstedelijkingsopgave is na de VINEX-periode nadrukkelijker een transformatie- en verdichtingsopgave geworden. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke eisen ten aanzien van stedelijke gebieden veranderd en meer divers geworden. Dat heeft gebiedsontwikkeling inhoudelijk complexer gemaakt. Mede hierdoor zijn opgaven financieel...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author)
Marktpartijen kunnen zeker bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling, maar daarbij zijn strenge duurzaamheidseisen en incentives van de overheid onmisbaar. Dat blijkt uit de analyse van TU Delft-onderzoeker Erwin Heurkens. Hij doet dit onder meer door te kijken naar praktijkvoorbeelden uit Groot-Britannië, de Verenigde Staten en Australië.
report 2020
document
Hobma, Fred (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Van der Wal, Hilco (author)
Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties komen meerdere grondbezitters in beeld. Dit versnipperd grondeigendom maakt het lastiger om een gebiedstransformatie te starten. Hoe zorgt de gemeente dat een bedrijventerrein getransformeerd wordt naar woningbouw? Is kapitaalintensieve grondverwerving nodig? Biedt organische gebiedsontwikkeling...
report 2019
document
Daamen, T.A. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author), van Zoest, S.P. (author)
Bij stedelijke transformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Op het pad van transformatie bevinden zich nogal wat organisatorische, financiële, en juridische barrières. Tijdens een gebiedstransformatie is het bovendien noodzakelijk...
report 2019
document
Chen, Y. (author), Daamen, T.A. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author)
To understand and deal with real urban development problems, urban planners, designers, and managers need to combine and synthesize a variety of academic and professional knowledge. As our urban challenges grow more complex, learning how to do this effectively becomes ever more important. For educators, this means teaching students how to...
journal article 2019
Searched for: author%3A%22Heurkens%2C+E.W.T.M.%22
(1 - 20 of 49)

Pages