Searched for: author:"Hillen, R."
(1 - 4 of 4)
document
Hillen, R. (author)
In 1990 hebben regering en Tweede Kamer gekozen voor 'dynamisch handhaven' van de kustlijn. Deze rapportage geeft een eerste beeld van de invulling van de beleidskeuze 'dynamisch handhaven'. De 'basiskustlijn' is de norm voor dynamisch handhaven. Elk jaar wordt de actuele ligging van de kustlijn aan deze norm getoetst. Als dan blijkt dat de norm...
report 1993
document
Roelse, P. (author), Hillen, R. (author)
In dit rapport wordt de evaluatie beschreven van twaalf zandsuppleties aan de Nederlandse kust. Zandsuppleties zijn het belangrijkste middel voor het" dynamisch handhavelil " van de kustlijn, waarvoor in 1990 is gekozen. Ten behoeve van een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de implementatie van het nieuwe kustbeleid is de...
report 1993
document
Hillen, R. (author), Van de Wetering, B.G.M. (author), Verhagen, H.J. (author)
The Southern North Sea is bordered by Great-Britain, France, Belgium, The Netherlands, Germany and Denmark. The North Sea basin and its adjacent shorelines are intensively used. Management of the basin and the coastal zone is therefore essential. Because of the small scale of the area, the dense population and the big scale of the interactions,...
conference paper 1993
document
Hillen, R. (author), De Ruig, J.H.M. (author), Roelse, P. (author), Hallie, F.P. (author)
In de nota "Kustverdediging na 1990" worden enkele nieuwe instrumenten geïntroduceerd: de momentane kustlijn, de basiskustlijn, de trend en de marges. Het gebruik hiervan is voor twee doelen van belang: a. De momentane kustlijn, de basiskustlijn en de trend zijn van belang voor het structureel handhaven van de kustlijn. b. De marges zijn van...
report 1991
Searched for: author:"Hillen, R."
(1 - 4 of 4)