Searched for: author%3A%22Hobma%2C+F.A.M.%22
(1 - 20 of 20)
Limits to the regulation of establishment of real estate through urban plans
Limits to the regulation of establishment of real estate through urban plans: the hotel sector and retail as examples
Evaluatie convenant aanpak kantorenleegstand Rotterdam: Monitoring, lessen en aanbevelingen
Evaluatie convenant aanpak kantorenleegstand Rotterdam: Monitoring, lessen en aanbevelingen
Planning law for national transport infrastructure: Balancing between public support and speedy decision-making
Planning law for national transport infrastructure: Balancing between public support and speedy decision-making
Internationale vergelijking financiering en kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling
Internationale vergelijking financiering en kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling
Legal and fiscal instruments for carbon-neutral cities: Experiences from the Netherlands
Legal and fiscal instruments for carbon-neutral cities: Experiences from the Netherlands
Case study: The Netherlands
Case study: The Netherlands
Knelpunten omgevingsrecht voor gemeenten: Case-onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Knelpunten omgevingsrecht voor gemeenten: Case-onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Privatisation of Planning Powers and Urban Infrastructures in the Netherlands
Privatisation of Planning Powers and Urban Infrastructures in the Netherlands
Rights and Responsibilities in Dutch Land-Use Planning Aimed at Flood Protection and Prevention of Waterlogging
Rights and Responsibilities in Dutch Land-Use Planning Aimed at Flood Protection and Prevention of Waterlogging
Constitutional and administrative law comments on public-private partnerships in urban development: Experiences from the Netherlands
Constitutional and administrative law comments on public-private partnerships in urban development: Experiences from the Netherlands
Reactive and proactive legal instruments for government driven urban development
Reactive and proactive legal instruments for government driven urban development
Can success be steered: Example of railway station area development Paleiskwartier in 's-Hertogenbosch
Can success be steered: Example of railway station area development Paleiskwartier in 's-Hertogenbosch
REAP2 Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2: Technische, ruimtelijke, sociale, juridische en strategische uitwerking van het REAP-model, toegepast in de Merwe-Vierhavens
REAP2 Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2: Technische, ruimtelijke, sociale, juridische en strategische uitwerking van het REAP-model, toegepast in de Merwe-Vierhavens
Water in urban areas and planning law: The Netherlands
Water in urban areas and planning law: The Netherlands
Leren van de Engelse gebiedsontwikkelingspraktijk: Eindrapport
Leren van de Engelse gebiedsontwikkelingspraktijk: Eindrapport
Evaluatieonderzoek publiek-private samenwerking Recreatieplas Haarlemmermeer Bv
Evaluatieonderzoek publiek-private samenwerking Recreatieplas Haarlemmermeer Bv
Rijkswegen en Ruimtelijke Ordening - Planologische inpassing van rijkswegtracés door Nederlandse gemeenten
Rijkswegen en Ruimtelijke Ordening - Planologische inpassing van rijkswegtracés door Nederlandse gemeenten
Luchtvaartterreinen en geluidszonering: Coördinatie van meersporige besluitvorming
Luchtvaartterreinen en geluidszonering: Coördinatie van meersporige besluitvorming
Dieptedelfstoffenwinning: Coordinatie van meersporige besluitvorming
Dieptedelfstoffenwinning: Coordinatie van meersporige besluitvorming
Rijkswegentracering: Coordinatie van meersporige besluitvorming
Rijkswegentracering: Coordinatie van meersporige besluitvorming
Searched for: author%3A%22Hobma%2C+F.A.M.%22
(1 - 20 of 20)