Searched for: author%3A%22Hoffmans%2C+G.%22
(1 - 13 of 13)
document
Hoffmans, G. (author)
Voorstel voor vaststellen invloedsfactoren voor objecten op dijken in relatie tot de sterkte van de grasmat.
report 2015
document
Hoffmans, G. (author)
Deze rapportage geeft een validatie van belastingfactoren voor geometrische overgangen, overgangen tussen bekledingen, trappen en overig dijkmeubilair. De validatie is gebaseerd op verschillende praktijkproeven uitgevoerd in Nederland en België, waar de cumulatieve overbelastingsmethode in relatie tot de definities van het schadegetal is...
report 2015
document
Hoffmans, G. (author)
overgangen tussen bekledingen, trappen en overig dijkmeubilair. De validatie is gebaseerd op verschillende praktijkproeven uitgevoerd in Nederland en België, waar de cumulatieve overbelastingsmethode in relatie tot de definities van het schadegetal is toegepast. De engineering tools voor de belastingfactoren zijn deels gebaseerd op theoretische...
report 2014
document
Van der Meer, J.W. (author), Hoffmans, G. (author), Van der Hoven, A. (author)
Within the framework of WTI, Research and Development of Flood Defence Assessment Tools (Wettelijk Toetsinstrumentarium), which is called in Dutch: WTI-2017 "Onderzoek en ontwikkeling landelijk toetsinstrumentarium", research was carried out to develop an erosion model for grass in the wave run-up zone consistent with the current model in use...
report 2014
document
Van der Meer, J.W. (author), Van Hovern, A. (author), Paulissen, M. (author), Steendam, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Kruse, G. (author)
Dit rapport is voortgekomen uit de resultaten van een vier jaar durend destructief onderzoek naar de erosiebestendigheid van binnentaluds onder golfoverslagbelasting. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd met de golfoverslagsimulator. In het onderzoek is kennis ontwikkeld over de wijze waarop golfoverslag de grasbekleding van een binnentalud...
report 2012
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Dorst, K. (author), Van de Sande, S. (author)
Granular filters are used for protection of structures against scour and erosion. For a proper functioning it is necessary that the interfaces between the filter structure, the subsoil and the water flowing above the filter structure are stable. Stability means that there is no transport of subsoil material through the filter to the water above...
conference paper 2012
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Hardeman, B. (author), Paulissen, M. (author)
Destructive wave overtopping tests have been performed at more than 20 dike sections in the Netherlands using the Wave Overtopping Simulator to simulate the overtopping waves. The tests show the combined behaviour of turf and substrate up to mean wave overtopping discharges of 75 ?/s per m, meaning wave volumes up to 5,500 ?/m with flow...
conference paper 2012
document
Steendam, G.J. (author), Hoffmans, G. (author), Bakker, J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Frissel, J. (author), Paulissen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
Overview of overtopping with focus on river dikes. Realtin with sod density.
report 2012
document
Hoffmans, G. (author), Verheij, H.J. (author)
This paper discusses scour without bed protection, such as propeller scour, two-dimensional horizontal, three-dimensional horizontal scour generated by free jets downstream of gates and outlets, two-dimensional vertical and three-dimensional vertical scour. The flow velocities in two- and three-dimensional propeller and free jets are briefly...
journal article 2011
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Den Adel, H. (author), Akkerman, G.J. (author), Giri, S. (author)
A desk study has been carried out regarding interface stability of granular filter structures. Actually, the project focuses on two particular aspects: (1) interface stability as function of the thickness of the filter layer consisting of standard armourstone gradings, and (2) interface stability of gravel mixtures with a wide gradation The...
report 2009
document
Hoffmans, G. (author)
Het buitendijkse gebied keert geen water en hoeft daarom volgens de Wet niet te worden getoetst, echter het beïnvloedt wel de sterkte van de primaire waterkering. Door de schurende werking van water als gevolg van golven en stroming (inclusief turbulentie) erodeert het buitendijkse gebied in de tijd en neemt de sterkte van de primaire...
report 2009
document
Bosman, G. (author), Van der Meer, J.W. (author), Hoffmans, G. (author), Schüttrumpf, H. (author), Verhagen, H.J. (author)
Recently, formulae have been derived for maximum flow depths and velocities on the crest and inner slope of dikes or levees at wave overtopping. Two independent physical model test programs in different wave flumes showed, however, a large difference in the results. The present paper clarifies this discrepancy and shows that the empirical...
conference paper 2008
document
Hoffmans, G. (author)
Dit addendum is een aanvulling op het in 2001 uitgebrachte Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies (TRWG) en bestaat uit 2 delen, deel A en deel B. Deel A vervangt paragraaf 5.3.5 van het TRWG en deel B bevat tekstdelen uit de Leidraad voor het Ontwerpen van Rivierdijken deel 1 en deel 2 (LOR1; TAW, 1985 en LOR2; TAW, 1989).
report 2007
Searched for: author%3A%22Hoffmans%2C+G.%22
(1 - 13 of 13)