Searched for: author%3A%22Hofmann%2C+H.J.%22
(1 - 3 of 3)
document
Hofmann, H.J. (author), Bezuijen, A. (author)
In het kader van het onderzoek van de reststerkte van klei onder een dijkbekleding is een eerste aanzet tot modellering gemaakt. Dit rapport geeft een overzicht van de inspanningen voor het modelleren van de reststerkte van gestructureerde klei onder golfbelasting. Plastische vervorming van de klei onder belasting met golfklappen bleek het meest...
report 1995
document
Van Riemsdijk Eldik, J. (author), Hofmann, H.J. (author), Stoutjesdijk, T. (author)
In dit verslag wordt ingegaan op de grondmechanische aspecten welke een rol kunnen spelen bij het dimensioneren van alternatieve dijkbekledingen (blokkenmatten, schanskorven, zandzakken). Aan twee aspecten wordt aandacht besteed. Ten eerste wordt bekeken of er voldoende kennis is om voor de diverse systemen na te kunnen gaan onder welke...
report 1994
document
Kruse, G.A.M. (author), Hofmann, H.J. (author)
Deel VI. Analyse van Deltagootmetingen In het kader van het onderzoek van de reststerkte van klei onder een dijkbekleding is een analyse verricht van de gemeten waterspanningen in en op het talud bij de reststerkteproeven, die zijn uitgevoerd in de Deltagoot in 1991/1992. De respons van de waterspanningsmeters is sterk afhankelijk van de locale...
report 1993