Searched for: author%3A%22Hommes%2C+S.%22
(1 - 5 of 5)
document
Kolen, B. (author), Hommes, S. (author), Huijskes, E. (author)
We claim that, in The Netherlands, emergency management for flooding should be seen as an ‘add on’ to existing emergency planning. Therefore, some specific preparation is required to minimize loss of life and maximize the use of available information, resources and infrastructure. This booklet discusses this preparation based on the experiences...
report 2012
document
Bruggeman, W. (author), Haasnoot, M. (author), Hommes, S. (author), Te Linde, A. (author), Van der Brugge, R. (author)
De Deltascenario's zijn mogelijke toekomstbeelden van de fysieke en sociaaleconomische omgeving die relevant zijn voor het Delta programma. Deze Deltascenario's zijn gebaseerd op de klimaatscenario's van het KNMI en de WLO-scenario's van de samenwerkende planbureaus, beide uit 2006. De Deltascenario's geven een indicatie van de mogelijke...
report 2011
document
Bouma, G. (author), Janssen, S. (author), Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Woestenburg, A. (author)
In deze deelrapportage wordt de tweede pilot van het project Delta: "Zuidwest-Brabant, Reigersbergsche polder en Zuid-Beverland", beschreven en Geëvalureerd. Deze tweede pilot heeft het karakter van een 'validatie pilot' binnen het Leven met Water project Delta. De activiteiten die in de eerste pilot Tholen/St. Philipsland zijn uitgevoerd, zijn...
report 2009
document
Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Janssen, S. (author), Bouma, G. (author)
Voor u ligt de eindrapportage van het Leven met Water project 'Delta' richt zich op de wijze waarop belanghebbenden optimaal kunnen worden betrokken bij de planvorming voor het waterwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta en hoe hiermee een proces van 'social learning' kan worden doorlopen. In de Delta zijn diverse ontwikkelingen en studies...
report 2009
document
Hommes, S. (author)
This Master thesis is accomplished at the Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) as part of KUST2005, which is a morphological research programme of Rijkswaterstaat (RWS). The management question of RWS (Directie Noordzee, DNZ) concerns the effects of large-scale (> 10x106 m3) sand extraction on the Zeeland ridges. DNZ wants to gain knowledge on...
report 2004
Searched for: author%3A%22Hommes%2C+S.%22
(1 - 5 of 5)