Searched for: author%3A%22Honkoop%2C+J.%22
(1 - 3 of 3)
document
Stronkhorst, J. (author), Schipper, C.A. (author), Honkoop, J. (author), Van Essen, K. (author)
Baggerspecie is geen primaire bron van verontreiniging. Het gaat om materiaal dat vervuild is geraakt door emissies vanuit de scheepvaart, industriële lozingen, atmosferische depositie enzovoorts. Maatregelen die deze primaire bronnen aanpakken zijn uiteraard het meest effectieve middel om de verontreiniging tegen te gaan. Gegeven de...
report 2001
document
Schobben, J.H.M. (author), Timmerman, J.G. (author), Honkoop, J. (author), De Beer, K. (author)
Het verschijnen van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is een goede reden om stil te staan bij de wijzigingen die nodig zijn in de informatievoorziening. Het bijstellen van het beleid kan immers van invloed zijn op de vereiste informatievoorziening. Om de nieuwe én verouderde informatiebehoefte vast te stellen is een groot aantal...
report 2000
document
Otto, F. (author), Honkoop, J. (author)
In opdracht van de directie Noordzee van de Rijkswaterstaat is een set met economische kentallen ontwikkeld. Deze database biedt mogelijkheden om het economisch belang in beeld te brengen van zowel de afzonderlijke activiteiten op de Noordzee, als het gezamenlijke belang hiervan voor de Nederlandse samenleving. Het rapport richt zich op de...
report 1998