Searched for: author:"Hordijk, D."
(1 - 9 of 9)
document
Hordijk, D. (author)
master thesis 2014
document
Jeuken, M.C.J.L (author), Hordijk, D. (author), Ides, S. (author), Kuijper, C. (author), Peeters, P. (author), Sonneville, B. de (author), Vanlede, J. (author)
report 2007
document
Hordijk, D. (author)
Primary water defences protect the Netherlands against flooding by the North Sea, the major rivers and inland seas Markermeer and IJsselmeer. The Dutch Water Defence Act [Wet op de Waterkering] stipulates that these water defences have to be tested every five years to determine if they guarantee the statutory safety level with respect to the...
report 2004
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2004
document
Hordijk, D. (author)
report 2004
document
Hordijk, D. (author)
report 2003
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2003
document
Jacobse, J.J. (author), Hordijk, D. (author)
report 2002
document
Hordijk, D. (author)
Als gevolg van de uitschurende werking van de onder de kust van zuidwest Walcheren gelegen getijgeul 'Oostgat', migreert de oostelijke geulwand van deze geul in kustwaartse richting. Doordat de kustlijn op zijn plaats wordt gehouden door strandsuppleties en palenrijen versteilt het kustprofiel van zuidwest Walcheren, wat in het ergste geval kan...
master thesis 2002
Searched for: author:"Hordijk, D."
(1 - 9 of 9)