Searched for: author%3A%22Huijstee%2C+J.J.A.%22
(1 - 5 of 5)
document
Jongeling, T.H.G. (author), Huijstee, J.J.A. (author)
Doelstelling van dit vervolgonderzoek in het overzichtsmodel was de studie van het responsiegedrag van de sectordeuren in alle operationele stadia onder alle mogelijke (door de opdrachtgever gegeven) hydraulische randvoorwaarden. Daarnaast gold als doelstelling het meten van de reactiekrachten in de scharnierpunten van de deuren, in de fenders...
report 1990
document
Jongeling, T.H.G. (author), Huijstee, J.J.A. (author)
Optimalisatie vormgeving sectordeur, drukmetingen op drempel en sectordeur
report 1990
document
Van Huijstee, J.J.A. (author)
The Marine Spill Simulation Software Set is based on physical and information theoretical components. The physical component of the simulation model consists of a system of differential and algebraic equations that describe processes which influence the motions and characteristics of oil at sea. This report deals especially with the information...
master thesis 1985
document
van Huijstee, J.J.A. (author)
master thesis 1985
document
Van Huijstee, J.J.A. (author)
Het wiskundig model ter bepali~g van getijstroomsnelheden langs de kust, ook wel aangegeven met getijmodel, berust op de veronderstelling dat het getij voor elke getijcomponent kan worden weergegeven . door een golfbeeld dat ontstaat door interferentie van één inkomende en één teruggekaatste Kelvin golf. Het getijmodel is toegepast langs drie...
master thesis 1983
Searched for: author%3A%22Huijstee%2C+J.J.A.%22
(1 - 5 of 5)