Searched for: author%3A%22Janssen%2C+S.K.H.%22
(1 - 5 of 5)
document
Janssen, S.K.H. (author), Vreugdenhil, H.S.I. (author), Hermans, L.M. (author), Slinger, J (author)
Nature-based flood defence is an innovative design alternative for achieving protection against flooding. Despite significant advancements in science, models and concepts, routine implementation beyond pilot projects remains limited. To better understand why, we have looked into the complexities of nature-based flood defence implementation...
journal article 2020
document
Janssen, S.K.H. (author), Hermans, L.M. (author), Vreugdenhil, H.S.I. (author)
Deze Handreiking presenteert het participatief instrument Meerwaarde van Samenwerken dat binnen de kaders van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is toegepast in het gebied Noard-Fryslân Bûtendyks in opdracht van de POV Waddenzeedijken. Het instrument is geschikt voor alle situaties waarin (meer) samenwerken gewenst is, binnen of buiten de...
report 2019
document
Vuik, V. (author), Jonkman, Sebastiaan N. (author), Willemsen, Pim W.J.M. (author), Borsje, Bas W. (author), Janssen, S.K.H. (author), Hermans, L.M. (author), Bouma, Tjeerd J. (author)
In Nederland zijn honderden kilometers aan waterkering toe aan versterking. De aanleg van begroeide vooroevers, zoals schorren en kwelders, is een mogelijkheid om de belasting op dijken te verminderen. Daarmee dalen overstromingsrisico’s en gaan natuurwaarden omhoog.
journal article 2019
document
Janssen, S.K.H. (author), Hermans, L.M. (author)
Nature-based flood defence (NBFD) by means of vegetated foreshores is an innovative flood protection strategy. In contrasts with traditional hard structures it combines nature and flood protection functions and employs natural dynamics. Introducing such an innovation into actual flood protection projects requires not just proper understanding of...
working paper 2017
document
Willemsen, P.W.J.M (author), Borsje, B.W. (author), Vuik, V. (author), Janssen, S.K.H. (author), Bouma, T. J. (author), Hulscher, SJMH (author)
abstract 2016
Searched for: author%3A%22Janssen%2C+S.K.H.%22
(1 - 5 of 5)