Searched for: author%3A%22Jeuken%2C+C.%22
(1 - 10 of 10)
document
Groeneweg, J. (author), Jeuken, C. (author), Kramer, J. (author)
report 2005
document
Jeuken, C. (author), Ruessink, G. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2002
document
Wang, Z.B. (author), Stive, M.J.F. (author), Winterwerp, J.C. (author), Arends, A.P. (author), Jeuken, C. (author), Kuijper, C. (author), Thoolen, P.M.C. (author)
The present paper describes an analysis of the morphological integrityof the multiple channel system (MCS) of the Western Scheldt estuary. The tidal flats and surrounding ebb and flood channels form morphological cells, and the entire MCS can be schematized as a chain of such cells. The major ebb and flood channels have lost their one time...
conference paper 2001
document
Jeuken, C. (author), Ruessink, G. (author), Marchand, M. (author)
De huidige studie is uitgevoerd in het kader van de doelfinanciering V&W met als onderwerp `Veerkracht van de kust' . In de berekeningswijze van de veerkracht (Baan et al ., 1999) wordt gebruik gemaakt van een parameter die de dynamiek in de duinvoetpositie voor een kustraai beschrijft. Hierbij wordt onder dynamiek de fluctuaties ('veerkracht')...
report 2001
document
Jeuken, C. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2000
document
Hibma, A. (author), Jeuken, C. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2000
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author)
report 2000
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author), De Vriend, H.J. (author)
Theoretical study on tidal asymmetry and application to the Westerschelde estuary.
report 1999
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author), Vriend, H.J. de (author)
report 1999
document
Holland, G. van (author), Jeuken, C. (author)
report 1999
Searched for: author%3A%22Jeuken%2C+C.%22
(1 - 10 of 10)