Searched for: author%3A%22Jongeling%2C+T.H.G.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 2007
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
English translation of ""Dynamisch gedrag van waterbouwkundige constructies". The subject is treated from the standpoint of hydrodynamics and applied mechanics, in which a certain knowledge of both fields of study is presupposed. The interaction phenomena are discussed on that basis. The subject matter is not treated exhaustively, but the book...
report 2007
document
Jongeling, T.H.G. (author)
In het kader van doelspeurwerk RWS 2006 (projectnummer Q30 18) en met aanvullende financiering vanuit de afdeling Zoetwatersystemen - ZWS (projectnummer Q4302.50) is experimenteel onderzoek uitgevoerd aan de turbulente stroming rond een vierkante pij ler met rondom verdedigde bodem. Het onderzoek dient ter verdere onderbouwing van een methode...
report 2006
document
Jongeling, T.H.G. (author)
Het is in Nederland gebruikelijk om de beweegbare onderdelen van stuwen, sluizen, hoogwaterkeringen, en andere waterbouwkundige werken in staal uit te voeren. Stalen onderdelen, zoals schuiven en deuren, vergen echter veel onderhoud. Daarom zijn er ontwikkelingen op gang gekomen die hebben geleid tot constructies die minder onderhoud vragen,...
report 2005
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 2005
document
Stolker, C. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
report 2004
document
Jongeling, T.H.G. (author), Blom, A. (author), Jagers, H.R.A. (author), Stolker, C. (author), Verheij, H.J. (author)
In het kader van het Samenwerkingsproject 'Steenstabiliteit' met DWW-RWS is in hetjaar 2000 gewerkt aan het verbeteren van methoden voor het ontwerpen van granulaire verdedigingen van onderwaterbodems. Er is daarbij gezocht naar mogelijkheden om met een numeriek, 30-stromingsmodel (CFX) een representatieve grootheid voor de op de granulaire...
report 2003
document
Jongeling, T.H.G. (author), Jagers, H.R.A. (author), Blom, A. (author)
report 2003
document
Flokstra, C. (author), Jagers, H.R.A. (author), Wiersma, F.E. (author), Mosselman, E. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
report 2003
document
Jongeling, T.H.G (author), Jagers, H.R.A. (author)
report 2002
document
Jongeling, T.H.G (author), Blok, B.W.G. (author)
report 2002
document
Jongeling, T.H.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2001
document
Jongeling, T.H.G. (author), Verheij, H.J. (author), Wal, M. van der (author), Leeuwestein, W. (author)
report 2000
document
Mosselman, E. (author), Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author), Jongeling, T.H.G. (author), Petit, H.A.H. (author)
report 2000
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
Het onderwerp wordt benaderd vanuit de hoek van de hydrodynamica en van de toegepaste mechanica, waarbij een zekere kennis van beide vakgebieden aanwezig wordt verondersteld. Hiervan uitgaande worden de interactieverschijnselen behandeld. Dit boek is niet uitputtend, maar wel worden grondslagen gepresenteerd waardoor de nogal specialistische...
report 1996
document
Jongeling, T.H.G. (author), Huijstee, J.J.A. (author)
Doelstelling van dit vervolgonderzoek in het overzichtsmodel was de studie van het responsiegedrag van de sectordeuren in alle operationele stadia onder alle mogelijke (door de opdrachtgever gegeven) hydraulische randvoorwaarden. Daarnaast gold als doelstelling het meten van de reactiekrachten in de scharnierpunten van de deuren, in de fenders...
report 1990
document
Jongeling, T.H.G. (author), Huijstee, J.J.A. (author)
Optimalisatie vormgeving sectordeur, drukmetingen op drempel en sectordeur
report 1990
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 1988
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 1984
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 1984
Searched for: author%3A%22Jongeling%2C+T.H.G.%22
(1 - 20 of 24)

Pages