Searched for: author%3A%22Jorissen%2C+R.E.%22
(1 - 11 of 11)
document
Jorissen, R.E. (author)
Een combinatie van westerstorm boven de Noordzee en springtij veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen gegeven voor de sectoren Schelde, West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een westerstorm op het midden van de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Omdat de stormvloed met name in het...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een zware (zuid)westerstorm op het zuidelijke deel van de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren Schelde, West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een zware noordwesterstorm over de gehele Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder en Harlingen. Voor de sector Delfzijl heeft de SVSD een advies voor dijkbewaking gegeven. Bij Delfzijl werd tijdens de...
report 2006
document
Jorissen, R.E. (author), Van Zetten, R. (author)
This report has been prepared for the refresher course for alumni of IHE in Bangladesh. The goal of the refresher course is to: Familiarise participants with new insights and focal points in integrated water resources management and the delivery of services, which are at the very purpose of water management. One of the points to which special...
report 2002
document
Holtrop, A. (author), Jorissen, R.E. (author), Venema, J.E. (author), Van der Berg, P. (author), Van Hijum, E. (author)
In dit rapport zijn de ervaringen van de beheeders en opstellers van de Leidraad Toetsen op Veiligheid gebundeld tot een voorbeeldenboek. Aan de hand van een fictief dijkringgebied wordt een volledgie toetsing uitgevoerd
report 1997
document
Stuip, J. (author), Kok, H.H. (author), Jorissen, R.E. (author), Willems, P.J.J. (author), Mouw, K.A.G. (author), Wijbenga, J.H.A. (author), de Groot, M.B. (author), Schepers, J.D. (author), van der Hoek, A.W. (author), de Haan, W.A. (author), Plate, F. (author)
Door de CUR en TAW georganiseerd symposium naar aanleiding van het rivierhoogwater van 1995 en de maatregelen die toen getroffen zijn, alsmede het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de Waterkering. Onderdelen zijn: "WAS HET HOOGWATER HOOG?" - VOORLOPIGE ANALYSE HOOGWATERPERIODE JANUARI-FEBRUARI 1995 - HOOGWATER IN WATERSCHAP ROER EN...
report 1995
document
Jorissen, R.E. (author)
Dit rapport is opgesteld ter gelegenheid van het symposium 'Hoogwater 1995' op 28 maart 1995. Het rapport geeft een beknopte omschrijving van de randvoorwaarden en opgetreden hoogwaterverschijnselen. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van de Rijkswaterstaat zal - als werkorgaan van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) -...
report 1995
document
Konter, J.L.M. (author), Klatter, H.E. (author), Jorissen, R.E. (author)
De publikatie geeft een overzicht van de kennis van een belangrijk aspect van afsluitingswerken, namelijk het ontwerp van de afsluitdam. De uitvoering van het Deltaplan heeft hierbij een grote rol gespeeld. Met dit boek wordt beoogd de ontwerper van afsluitdammen een hulpmiddel te geven waarmee, uitgaande van de kenmerken van de af te sluiten...
report 1992
document
Janssen, J.P.F.M. (author), Jorissen, R.E. (author)
In 1989 the Dutch government decided to build a storm surge barrier in the New Waterway near Rotterdam being a good and cheap alternative for the necessary strengthening of dikes along the lower regions of the Dutch rivers Rhine and Meuse. To be feasible the barrier had to meet several goals. The most important ones being : * closing frequency...
report 1991
document
Jorissen, R.E. (author), Vrijling, J.K. (author)
Downstream a hydraulic construction the original bed of a watercourse is usually protected against scour. This scour is caused by changes of the water movement due to the construction. Nevertheless scour occurs downstream this protection. The scouring process can be described by an empirical relation. The most important parameter of this...
report 1989
Searched for: author%3A%22Jorissen%2C+R.E.%22
(1 - 11 of 11)