Searched for: author%3A%22Klatter%2C+H.E.%22
(1 - 3 of 3)
document
Konter, J.L.M. (author), Klatter, H.E. (author), Jorissen, R.E. (author)
De publikatie geeft een overzicht van de kennis van een belangrijk aspect van afsluitingswerken, namelijk het ontwerp van de afsluitdam. De uitvoering van het Deltaplan heeft hierbij een grote rol gespeeld. Met dit boek wordt beoogd de ontwerper van afsluitdammen een hulpmiddel te geven waarmee, uitgaande van de kenmerken van de af te sluiten...
report 1992
document
Klatter, H.E. (author)
Ontwikkeling van een model voor golfvoorspelling op basis van twee parameters voor gebruik op diep water.
master thesis 1983
document
Klatter, H.E. (author)
In januari 1981 is de golfbreker van de haven van Tripoli, in Libië, tijdens twee stormen zwaar beschadigd. De golfbreker, die slechts enkele jaren oud is, maakt deel uit van een uitbreiding van de haven. Tijdens de stormen is de golfkeermuur, op de kruin van de golfbreker, over ongeveer 400 m weggeslagen. Als gevolg daarvan zijn, door de...
master thesis 1982