Searched for: author%3A%22Kollen%2C+J.%22
(1 - 5 of 5)
document
Kollen, J. (author), Van den Ouden, A. (author), Van den Heuvel, S. (author)
De Nederlandse kust wordt veilig gehouden met zandsuppleties op de vooroever en het strand. Door autonome ontwikkelingen en door klimaatverandering wordt verwacht dat in de toekomst de benodigde suppletiehoeveelheden zullen toenemen. Daardoor zullen kosten, energiegebruik en emissies toenemen. Dat was voor RWS en Deltaprogramma Kust (DP Kust) de...
report 2011
document
Stive, M.J.F. (author), Kollen, J. (author), Wind, H.G. (author), Stolk, A. (author), Wiersma, J. (author), Zitman, T.J. (author), Reinalda, R. (author)
Hoofdstuk 1. Inleiding Naast een algemene inleiding op het projekt Kustgenese en de werkwijze binnen het projekt zijn hierin een samenvatting en de konklusies opgenomen. Hoofdstuk 2. Waargenomen kustontwikkelingen De waargenomen ontwikkeling en vorming van de kust worden hier beschreven onderscheiden naar de tijdsperioden beschouwd door de drie...
report 1987
document
Kollen, J. (author)
Een pijpleidig op de bodemvan de Noordzee wordt met behulp van het storten via de zuigbuisvan een sleephopperzuiger afgestort. Per stortpassage wordt ongeveer 3 - 5 cm zand aangebracht op de pijpleiding. Zand met een D50 van 500 micron geeft in de onderhavige situatie een ca. 1.1 maal zo goed rendement als zand met een D50 van 210 micron. De...
master thesis 1984
document
Redeker, F.R. (author), Kollen, J. (author)
Van oktober 1979 tot april 1981 zijn er van dezelfde zandgolven over dezelfde raai 26 diepte lodingen verricht. Sommige lodingen werden zeer snel na elkaar gedurende één getij genomen. Enkele reeksen tijdens doodtij en enkele reeksen tijdens springtij. Deze lodingen zijn visueel en d.m.v. kuberingen met elkaar vergeleken. Voor het vergelijken...
report 1983
document
Redeker, F.R. (author), Kollen, J. (author)
In het rapport worden enkele registraties vastgelegd van de onderwater zanddam. Dit zijn de ontwikkeling van de bodemconfiguratie in de tijd en de bodemsamenstelling in oktober '83. De ontwikkeling van de bodemconfiguratie wordt bepaald m.b.v. stortgegevens, lodingen, kuberingen en doorsneden. Daar tussen de lodingen doorgestort werd in de...
report 1983
Searched for: author%3A%22Kollen%2C+J.%22
(1 - 5 of 5)