Searched for: author%3A%22Koster%2C+L.%22
(1 - 3 of 3)
document
Walstra, D.J.R. (author), Koster, L. (author)
report 2006
document
Koster, L. (author)
master thesis 2006
document
Van den Bos, W. (author), Klaver, E. (author), Koster, L. (author), Uelman, E. (author)
Op dit moment spelen in Provincie Zuid-Holland twee belangrijke landuitbreidingsprojecten, te weten de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland.Om tot een ontwerp van Nieuw-Holland te komen is er gekeken naar de functies en de interacties. In de functionele analyse is allereerst gekeken naar welke functies er behoefte bestaat. De belangrijkste...
student report 2004