Searched for: author%3A%22Kouwenhoven%2C+B.J.%22
(1 - 3 of 3)
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In het kader van de studie naar de veiligheid van de Afsluitdijk wordt in dit rapport een berekening gepresenteerd van oploop en overslag tegen de Afsluitdijk. De berekeningen zijn met een nivo-2 AFDA methode op probabilistische wijze uitgevoerd, met als resultaat de overschrijdingslijnen van verschillende berekeningen. Alvorens met de...
report 1987
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In dit rapport wordt de basis gelegd voor een integrale probabilistische aanpak van de Afsluitdijk. De hoofdafdelingen Waterbouw van de Dienst Weg- en Waterbouw en de direktie Sluizen & Stuwen hebben het initiatief genomen tot de probabilistische aanpak van het probleem. Het resultaat van het eerste deelproject, de bepaling van de hydraulische...
report 1987
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een experimenteel onderzoek van golfkrachten in de brandingszone in een onregelmatig golfveld. Met behulp van een schaalmodel (meetcylinder) is in de lange speurwerkgoot van het Laboratorium voor Vloeistofmechanika een aantal metingen verricht. Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van een...
master thesis 1986