Searched for: author%3A%22Kuiper%2C+C.%22
(1 - 19 of 19)
document
Jumelet, Daan (author), van Gent, M.R.A. (author), Hofland, Bas (author), Kuiper, C. (author)
Physical model tests have been performed to study static stability of rock-armoured mild slopes. Current stability design formulae for steeper rock-armoured slopes focus on plunging and surging waves. Slopes of 1:6 and milder usually have more spilling breakers which decreases the load. Also, on mild slopes displaced rocks more often remain...
journal article 2024
document
Van den Bos, J.P. (author), Verhagen, H.J. (author), Kuiper, C. (author)
This paper presents the results of a systematic validation of numerical simulation of reflection and transmission of rubble-mound breakwater structures. The aim of the study is to provide a body of validation measurements for increasingly complex situations, starting simple and building up the comlexity in terms of breawater geometry, wave...
conference paper 2015
document
Klein Breteler, M. (author), Kuiper, C. (author), Bezuijen, A. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te worden. In de praktijk kan aan veel steenzettingen geen definitief toetsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Wegen Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2006
document
Kuiper, C. (author), Van Gent, M.R.A. (author)
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft WL Delft Hydraulics opdracht gegeven voor het uitvoeren van 2D fysisch modelonderzoek ten behoeve van een mogelijke renovatie van de havendammen van IJmuiden. Het betreft enerzijds modelonderzoek om meer inzicht te verkrijgen in mogelijk optredende schademechanismen bij de huidige constructie (Proevenserie...
report 2006
document
Doorn, N. (author), Kuiper, C. (author)
Het voorliggende rapport bevat de resultaten van een eerste toepassing van het numerieke golfmodel SKYLLA in combinatie met het rekenmodel ZSTEEN in het steenzettingenonderzoek. Gekeken is of de SKYLLA-resultaten het thans in gebruik zijnde databestand van gemeten golfdrukken kan vervangen. De studie is uitgevoerd binnen het Onderzoeksprogramma...
report 2005
document
Kuiper, C. (author), Doorn, N. (author)
report 2005
document
Van Vossen, B. (author), Kuiper, C. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, heeft voorliggend rapport betrekking op het deelonderzoek Ontwikkeling ZSTEEN, Deelplan 8.1. Naast het blackboxmodel en ANAMOS is in het verleden het numerieke model Steenzet ontwikkeld. In 2000 is begonnen met de...
report 2003
document
Kuiper, C. (author), Van Vossen, B. (author)
Op veel plaatsen langs de Nederlandse kust zijn de golven onder maatgevende condities minder steil dan de golven waarop voorgaande steenzettingsonderzoeken zich richtten. Met het kleinschalig modelonderzoek beschreven in dit meetrapport zijn databestanden gegenereerd die gebruikt kunnen worden voor de toetsing van de stabiliteit van...
report 2003
document
Kuiper, C. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, heeft voorliggend rapport betrekking op het deelonderzoek Scheve golfaanval, Deelplan 3.2’. Dit deelplan is een vervolg op Deelplan 3.1, bureaustudie naar scheve golfaanval. Op veel plaatsen langs de Nederlandse kust...
report 2003
document
Diermanse, F.L.M. (author), Klein Breteler, M. (author), Kuiper, C. (author), Vrouwenvelder, A.W. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author)
report 2003
document
Groeneweg, J. (author), Vledder, G.P. van (author), Hurdle, D. (author), Doorn, N. (author), Kuiper, C. (author)
report 2003
document
Kuiper, C. (author)
For the protection of dilce slopes and river banks Dutch designers frequently use block revetments. At this moment the international market for block revetments is increasing because the smooth surface and aesthetic appearance of the slope has an increasing importance. It makes the water line accessible to bathers and fishermen and it also...
report 2002
document
Kuiper, C. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
Kuiper, C. (author)
report 2001
document
Kuiper, C. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2001
document
Kuiper, C. (author)
report 2000
document
Kuiper, C. (author)
report 2000
document
Kuiper, C. (author)
report 2000
document
Kuiper, C. (author)
master thesis 1998
Searched for: author%3A%22Kuiper%2C+C.%22
(1 - 19 of 19)