Searched for: author%3A%22Kulsum%2C+U.%22
(1 - 4 of 4)
document
Kulsum, U. (author)
Long-term planning in urbanizing deltas has to deal with deep uncertainties in socio-economic development and climate change. Adaptive Delta Management (ADM) has been developed as an approach that acknowledges these and similar uncertainties. The Bangladesh Delta Plan 2100 has, in principle, adopted the ADM approach, and it recognizes general...
doctoral thesis 2021
document
Kulsum, U. (author), Timmermans, Jos (author), Haasnoot, Marjolijn (author), Shah Alam Khan, M. (author), Thissen, W.A.H. (author)
To deal with large uncertainties about future climate and socio-economic developments, planners in deltas are adopting an integrative and adaptive planning approach referred to as Adaptive Delta Management (ADM). Bangladesh has used the ADM approach for the development of its adaptive plan; Bangladesh Delta Plan 2100 (BDP 2100). The success...
journal article 2021
document
Kulsum, U. (author), Timmermans, Jos (author), Khan, M. S.A. (author), Thissen, W.A.H. (author)
Delta communities worldwide are facing a multitude of challenges in their life and livelihood. In many developing countries, improving the quality of life and livelihood is a key challenge. While development is a central goal of delta planning in such countries, the effectiveness of planning is challenged by uncertain changes in climate and...
journal article 2019
document
Timmermans, Jos (author), Kusnadi, F. (author), Kulsum, U. (author), Haasnoot, M. (author)
In Myanmar en Bangladesh wordt aan adaptieve plannen gewerkt en in Vietnam is het Mekong deltaplan een katalysator voor nieuw beleid. TU-onderzoekers stellen scherpe vragen: richt men zich op behoud of op ontwikkeling? Hoe gaat men in verschillende culturen om met onzekerheden? Op welk schaalniveau ligt het adaptieve vermogen, en wat te doen aan...
report 2016
Searched for: author%3A%22Kulsum%2C+U.%22
(1 - 4 of 4)