Searched for: author:"Löffler, M."
(1 - 4 of 4)
document
Löffler, M. (author)
Deze notitie gaat over dynamisch kustbeheer: wat is het, wat zijn de doelen, hoe staat het ervoor, wat is er (nog) voor nodig en welke ideeën hebben beheerders voor de toekomst? De notitie is geschreven op verzoek van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst en heeft de volgende doelen: Het leveren van input voor de Strategienota Koers 2009-2013 van...
report 2011
document
Löffler, M. (author), Berends, L. (author), Glasius-Meier, A. (author), Stroeve, R. (author), Bernardini, P. (author), Wilmer, H. (author), Van der Hofstede, T. (author), Otter, H. (author)
rikz2004015.pdf betreft het hoofdrapport. Een uitgebreide samenvatting is gegeven in rikz2004.015s.pdf. Dit rapport is de weergave van een verkenning naar multifunctioneel ruimtegebruik in de zeewering, aan de hand van de situatie in Den Helder (zogenaamde Combikering Den Helder). Het grootste deel van het project heeft plaatsgevonden in...
report 2004
document
Löffler, M. (author), Veer, M.A.C. (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de initiatieven met dynamisch kustbeheer, de ervaringen, resultaten, kosten knelpunten, vragen, meningen, draagvlak en verdere mogelijkheden. Belangrijk nevendoel van dit evaluatie-onderdeel is het informeren van beheerders en van de bevolking. De informatie is verkregen door een groot aantal...
report 1999
document
Löffler, M. (author)
Dit is een inventarisatie van initiatieven en ervaringen met dynamisch kustbeheer. Deze is als volgt tot stand gekomen: (1) Er is, in opdracht van TAW-C, een enquête uitgevoerd onder beheerders van de waterkering en van het duingebied door de Stichting Duinbehoud. Hiertoe werd in eerste instantie een aantal vragen naar de beheerders opgestuurd,...
report 1996
Searched for: author:"Löffler, M."
(1 - 4 of 4)