Searched for: author:"Löffler, M.A.M."
(1 - 2 of 2)
document
Löffler, M.A.M. (author), Veer, M.A.C. (author), Ebbinge, H. (author)
Een handleiding voor het opstellen van monitoring-programma's voor het volgen van de effecten van dynamisch kustbeheer. Aanleiding voor dit product vormen vele vragen over de effecten van dynamisch kustbeheer. Monitoring kan een middel zijn om een antwoord hierop te vinden. Deze handleiding is geen kant en klaar monitoring-programma, dat mee het...
report 1998
document
Löffler, M.A.M. (author), Kraak, A.W. (author)
Dit verslag geeft de resultaten weer van de themamiddag over natuurlijk zeereepbeheer. De themamiddag was primair bedoeld voor de leden van de werkgroep "zandige kusten" van de Technische Adviescommissie van de Waterkeringen (TAW-C), maar stond ook open voor andere belangstellenden. De middag is georganiseerd door drs. J. de Ruig ...
report 1993