Searched for: author:"Laan, G.J."
(1 - 8 of 8)
document
Laan, G.J. (author)
In de Nederlandse norm voor breuksteen NEN 5180 wordt aangegeven dat ter controle van de massaverdeling een monster van ten minste 200 steenstukken zwaarder dan scherven onderzocht dient te worden. In de CEN-norm voor waterbouwsteen wordt dit aantal ook genoemd voor lichte sorteringen. Voor zwaardere sorteringen wordt een met de zwaarte afnemend...
report 2003
document
Laan, G.J. (author)
Deze publikatie geeft informatie over de constructieve betekenis van de dichtheid en de wateropneming van loskorrelige steenmaterialen in waterbouwkundige constructies. Aangegeven wordt hoe een doelbewuste keuze van de dichtheid tot materiaal- en kostenbesparing kan leiden. Dit is optimaal mogelijk door besteksbepalingen zodanig te formuleren,...
report 1998
document
Laan, G.J. (author)
Loskorrelig steenmateriaal voor waterbouwkundige constructies wordt in ontwerpberekeningen gepresenteerd door enkele parameters. Deze materiaalparameters moeten vertaald worden in bestekseisen. In dit rapport worden de materiaalparameters die in het ontwerp gebruikt worden gegeven voor standaard sorteringen, danwel wordt aangegeven hoe deze...
report 1996
document
Laan, G.J. (author), Berendsen, E. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author)
"Structuur in eisen" is de aanduiding voor een methodische analyse van constructies ten aanzien van te vervullen eisen. In de analyse worden de relevante constructieve aspecten onderscheiden, benoemd en volgens een zekere systematiek met elkaar in verband gebracht. Hierbij worden eisen op diverse niveaus onderscheiden, randvoorwaarden en...
report 1996
document
Laan, G.J. (author)
Loskorrelig steenmateriaal voor waterbouwkundige constructies wordt in ontwerpberekeningen gepresenteerd door enkele parameters. Deze materiaalparameters moeten vertaald worden in bestekseisen. In dit rapport worden de materiaalparameters die in het ontwerp gebruikt worden gegeven voor standaard sorteringen, danwel wordt aangegeven hoe deze...
report 1996
document
Laan, G.J. (author)
In de "Manual on the use of Rock in Hydraulic Engineering" worden in hoofdstuk 3 materialen voor waterbouwkundige constructies behandeld. Nog iets uitgebreider wordt dit in (1 8) gedaan. In deze cursusbijdrage worden enige belangrijke aspecten van steenmaterialen vanuit specifieke gezichtshoeken behandeld. Allereerst worden via een zogenaamde ...
report 1996
document
van Westen, J.M. (author), Schippers, C.W. (author), Laan, G.J. (author), Lievestro, R. (author)
In dit rapport is aangegeven hoe functionele eisen voor breuksteen moeten worden opgesteld, hoe de keuringseisen in de leveringsvoorwaarden moeten worden opgenomen en hoe dit in de praktijk is uitgewerkt.
report 1987
document
Laan, G.J. (author)
In dit rapport zijn van een periode van ruim 5 jaar de resultaten van onderzoek naar eigenschappen, produktiemogelijkheden, bemonsterings en beproevingsmethoden voor breuksteen en verder de ervaringen met kwaliteitszorg in de praktijk verwerkt. De op grond van een en ander in het rapport geformuleerde voorstellen voor eisen, besteksbepalingen en...
report 1982
Searched for: author:"Laan, G.J."
(1 - 8 of 8)