Searched for: author%3A%22Laboyrie%2C+J.H.%22
(1 - 9 of 9)
document
Laboyrie, J.H. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
Voor het ontwerp van een oeververdediging in een vaarweg is kennis van de mogelijke belastingen en de sterkte van de constructieonderdelen nodig. De belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door de scheepsgeinduceerde waterbeweging. In figuur 3 is een overzicht gegeven van de relaties tussen de verschillende aspecten die van belang zijn bij het...
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verhey, H.J. (author)
Open taludbekledingen die bestaan uit in verband geplaatste betonblokken met gaten, bieden de mogelijkheid vegetatie te doen groeien, waardoor mogelijk een milieuvriendelijke oever kan worden verkregen. In het pioniersstadium van de vegetatie is het evenwel ongewenst dat de gatvulling uitspoelt. Teneinde de relatie tussen waterbeweging en erosie...
report 1988
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author), Laboyrie, J.H. (author), Verheij, H.J. (author)
Erosion of banks and dikes subjected to water motion can be prevented, for instance by application of cellular concrete revetment blocks. This type of revetment combined the merits of a closed block revetment and a slope revetment consisting of loose materials. Advantages are high permeability, high stability against wave attack and low block...
report 1988
document
Moll, J.R. (author), Kok, M. (author), Laboyrie, J.H. (author)
report 1986
document
Laboyrie, J.H. (author)
Onder invloed van een permanente stroom treedt er onder bepaalde condities zandtransport op. Bij golven treedt (naast het langstransport) ook zandtransport op tegen of in de golfrichting (dwarstransport). In tegenstelling tot permanente stroom verandert echter steeds de richting van beweging. In een halve periode wordt het zand in de ene...
master thesis 1983
document
Laboyrie, J.H. (author)
other 1983
Searched for: author%3A%22Laboyrie%2C+J.H.%22
(1 - 9 of 9)