Searched for: author%3A%22Lammers%2C+I.%22
(1 - 8 of 8)
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Lammers, I. (author), Verwayen, A.B. (author)
De tweede editie van de GO Barometer is uit! De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) brengt ook dit jaar de stand van zaken binnen het vakgebied van gebiedsontwikkeling in kaart. Gebiedsontwikkeling is een zaak van lange adem, dus er zijn veel overeenkomsten met 2022 – maar toch ook enkele opvallende verschillen. Vooral het stijgende...
report 2023
document
Verheul, W.J. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd maar staan ook onder forse (financiële) druk. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling deed onderzoek: hoe voorkomen we dat groenblauw sneuvelt in het gevecht om de schaarse ruimte? Conclusie: opschalen, het bundelen van kosten en baten en betere regionale samenwerking zijn...
report 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
report 2022
document
Lammers, I. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Met de eerste editie van de GO Barometer bracht de SKG dit voorjaar in kaart wat de stand van zaken is in het vakgebied van gebiedsontwikkeling. In dit artikel bespreken we de vijf belangrijkste inzichten uit de barometer en de discussie daarover tijdens het SKG Jaarcongres eind maart.
report 2022
document
Daamen, T.A. (author), Lammers, I. (author)
Het ministerie van IenW heeft de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en de Vereniging Deltametropool gevraagd de mogelijkheden te verkennen voor een toekomstbestendige (her)ontwikkeling van de Ring Rotterdam en omgeving. Welke ontwerp- en sturingsaanpak hoort daarbij? “Niet de wil, maar de systematiek staat duurzame verstedelijking in de weg.”
report 2021
document
Daamen, T.A. (author), Gerretsen, Paul (author), van de Wall, Rien (author), Gopalakrishnan, Malavika (author), Hinterleitner, J.T. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
ds vaker, zeker nu we zien hoezeer verschillende opgaven op elkaar inwerken en we ons steeds meer realiseren dat financiële middelen en ruimte beperkt zijn. Mobiliteit, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid; het zijn opgaven die op elkaar inwerken en dus om samenwerking en innovatie vragen, dwars door schalen en sectoren...
report 2021
document
Lammers, I. (author), Hoppe, T. (author), Arentsen, M.j. (author), Heldeweg, A.M. (author)
A paradigm shift has taken place in energy markets and energy policy. Developments like diffusion of renewable energy technologies and institutional restructuring have made local energy planning in Europe more complex and call for new forms of governance for energy provision at the local level. Through a systematic literature review we addressed...
conference paper 2016
document
Diermanse, F.L.M. (author), Lammers, I. (author), Thonus, B. (author), Heijer, F. den (author)
report 2001
Searched for: author%3A%22Lammers%2C+I.%22
(1 - 8 of 8)