Searched for: author%3A%22Leclercq%2C+E.M.%22
(1 - 12 of 12)
document
Leclercq, E.M. (author), Smit, M.J. (author)
In Circular Communities, pioneering, collectively supported initiatives that are aimed at closing resource cycles at neighbourhood level take a central position. They are all examples of initiatives that contribute to the transition to a circular economy. For the analysis of these different circular initiatives, the researchers – urban designer...
book 2023
document
Rijshouwer, Emiel A. (author), Butot, Vivien (author), Al-Hassany, Linda (author), Leclercq, E.M. (author), Roeters van Lennep, Jeanine (author), Maassen-Van den Brink, Antoinette (author)
Dit boekje is verslag van het CHANGE! (Conscious Health dAta shariNg in movinG RottErdam!) project dat is uitgevoerd in 2021-22 in het kader van een Open Mind subsidie van het Convergence programma dat ten doel heeft samenwerking tussen TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus Medisch Centrum te bespoedigen. Het stimuleert allianties...
book 2022
document
Leclercq, E.M. (author), Rijshouwer, Emiel A. (author)
In response to increasingly deterministic and all-encompassing implementation of smart city technologies, scholars and activists plea for policies and initiatives to support citizens’ democratic ‘Right to the Smart City.’ Although it is common for government officials and technology companies to make an effort to support citizen participation in...
journal article 2022
document
Rijshouwer, Emiel A. (author), Leclercq, E.M. (author), van Zoonen, Liesbet (author)
Digitization and datafication of public space have a significant impact on how cities are developed, governed, perceived and used. As technological developments are based upon political decisions, which impact people’s everyday lives, and from which not everyone benefits or suffers equally, we argue that ‘the smart city’ should be part of...
journal article 2022
document
Leclercq, E.M. (author), Smit, M.J. (author)
De circulaire transitie wordt vaak gepresenteerd als uitsluitend een technologische opgave, maar deze raakt tegelijkertijd aan sociale, organisatorische en institutionele vraagstukken, die veel vragen oproepen over ontwerpprocessen, benodigde kennis en kunde, verantwoordelijkheid en taakverdeling. Het sluiten van de verschillende...
report 2021
document
Gerding, D.P. (author), Wamelink, J.W.F. (author), Leclercq, E.M. (author)
Circularity aims to make waste obsolete by both closing and narrowing resource loops and by extending the lifespan of materials and products. This fundamentally different approach to construction practices necessitates a completely different method of organising the construction process. The rounds of decision-making undertaken by different...
journal article 2021
document
Leclercq, E.M. (author), Pojani, Dorina (author)
Academics have decried the erosion of public space under the neoliberal practices that have taken root since the 1980s in cities around the world. However, it is unclear whether users are concerned about the ownership of the urban spaces they use. To find out, this study surveyed users and observed their behaviour in three types of public...
journal article 2021
document
Veldhuis, J.H. (author), Bos, R.M.H. (author), Potemans, A. (author), Leclercq, E.M. (author), Kraaijeveld, Jasper (author)
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de architect een belangrijke rol vervult bij de totstandkoming van circulaire bouwprojecten. Tijdens de ontwerpfase worden immers keuzes gemaakt die het wel of niet circulair zijn van een bouwproject grotendeels bepalen (Galle et al,2018; Osmani et al, 2008). Toch heeft de helft van de architectenbureaus...
other 2020
document
Gerding, Ditte (author), Wamelink, J.W.F. (author), Leclercq, E.M. (author)
Circularity aims to reduce waste by closing and narrowing resource loops and by extending the lifetime of materials and products. As a consequence of this fundamentally different approach to construction practices, implementation entails a different organization of the building process. The purpose of this research is to make recommendations...
conference paper 2020
document
Burger, Jelle (author), ter Haar, Floor (author), Leclercq, E.M. (author), Veldhuis, J.H. (author)
Het Opdrachtgeversforum in de bouw – een platform van (semi)publieke opdrachtgevers – onderschrijft de ambities van het kabinet om Nederland in 2050 circulair te laten zijn, om zo de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ richt zich op de ontwikkeling naar een...
report 2019
document
van Zoonen, Liesbet (author), Rijshouwer, Emiel (author), Leclercq, E.M. (author), Schokker, Luuk (author), Hirzalla, Fadi (author), Giest, Sarah (author)
Vanaf oktober 2018 onderzocht een team van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities een jaar lang wat verschillende Nederlanders weten en vinden van de manieren waarop gegevens worden verzameld in de openbare ruimte. Het onderzoek werd opgezet in de vorm van een interactieve online game, ‘Jouw buurt, jouw data’, die mensen zowel thuis als...
report 2019
document
Leclercq, E.M. (author)
From the 1960s to the 1970s, a large number of Western inner cities went through a phase of severe deprivation due to both a relocation of manufacturing jobs that in turn led to a depopulation, a lack of investment and high unemployment and to suburbanisation made possible by the car. From the 1990’s, urban regeneration strategies were...
doctoral thesis 2018
Searched for: author%3A%22Leclercq%2C+E.M.%22
(1 - 12 of 12)