Searched for: author:"Leonards, P.E.G."
(1 - 2 of 2)
document
Van den Heuvel-Grevel, M.J. (author), Leonards, P.E.G. (author), Vethaak, A.D. (author)
Eind 2004 hebben de Vrije Universiteit Brussel en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in België een persbericht verzonden, waarin zij de resultaten presenteerden van een afstudeerrapport over een mogelijke verontreiniging met dioxinen en dioxine-achtige PCB’s van onder meer de Scheldemonding. Dit persbericht heeft geleid tot vragen...
report 2006
document
Leonards, P.E.G. (author), Van der Veen, I. (author), Lohman, M. (author), Felzel, E. (author), Man, S. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat tot doel had het in kaart brengen van eventuele verschillen in de DR-Calux respons tussen verschillende extractie- en zuiveringsmethoden van sediment. Drie met dioxine vervuilde baggerspeciemonsters (laag, midden en hoog gecontamineerd) werden in vijfvoud volgens het RIKZ...
report 2002