Searched for: author%3A%22Lindenberg%2C+J.%22
(1 - 11 of 11)
document
De Groot, M.B. (author), Lindenberg, J. (author), Mastbergen, D.R. (author), Van den Ham, G.A. (author)
Massive failure of submerged slopes form a major threat for many dikes along estuaries in the Netherlands, the subsoil of which consists of alternating layers of loosely packed and more densely packed sand. Static liquefaction in the loosely packed sand plays an important role. Insufficient knowledge is available to predict the flow of sand and...
conference paper 2012
document
Van der Meer, J.W. (author), Verheij, H.J. (author), Lindenberg, J. (author), Van Hoven, A. (author)
Het grondgedachte voor het predictiespoor is geschreven volgens het KOLB-principe (www.thesis.nl/kolb). Dit houdt in dat eerst de mogelijke faalmechanismen worden beschreven op basis van bestaande kennis (wat neem je waar? - feeling). Dus een beschrijving van de huidige stand van zaken. Voor zover mogelijk worden dan de faalmechanismen zo goed...
report 2007
document
Lindenberg, J. (author), Pasman, W. (author), Kranenborg, K. (author), Stegeman, J. (author), Neerincx, M.A. (author)
journal article 2007
document
Lindenberg, J. (author), Van, M.A. (author), Koelewijn, A.R. (author), Zwanenburg, C. (author), Lambert, J.W.M. (author), van der Meer, M.T. (author), Teunissen, P.A.A. (author)
report 2002
document
Lindenberg, J. (author)
1. In opdracht van Rijkswaterstaat is een oriƫnterende studie uitgevoerd naar de effecten voor het binnentalud van een dijk bij gemiddelde overslagdebieten van 0,1 l/s/m1, 1 1/s/m' en 10 1/s/ra'. Er werd uitgegaan van golfcondities welke in het Benedenrivierengebied kunnen optreden. Tijdens de studie werd speciale aandacht besteed aan de...
report 1988
document
Lindenberg, J. (author), Lubking, P. (author)
In opdracht van de RWS, Deltadienst is een onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarbij verweking van zand in een talud met een doorlatende taludbekleding onder invloed van golfbelasting zou kunnen plaatsvinden. De in dit verslag gepresenteerde analyse moet worden opgevat als een oriƫntatie op de problematiek.
report 1988
document
Lindenberg, J. (author)
De onzekerheden met betrekking tot de mogelijke snelheid en omvang van de erosie van klei onder steenzettingen zijn de aanleiding geweest tot het uitvoeren van een literatuurstudie in opdracht van de Deltadienst van Rijkswaterstaat. Tijdens de studie, welke is uitgevoerd door ir. J. Lindenberg van het Laboratorium voor Grondmechanica werd...
report 1985
document
Blaauw, H.G. (author), Lindenberg, J. (author), Strating, J. (author), Vellinga, P. (author)
conference paper 1983
document
Lindenberg, J. (author)
report 1982
document
Lindenberg, J. (author)
Hoofdstuk 2 is gewijd aan de uitkomsten van de dichtheidsmetingen voor en na afloop van proef 1 in de Deltagoot en in het prototypeduin. De overeenkomsten en verschillen tussen het model en de natuur worden besproken. De resultaten van de waterspanningsmetingen worden in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de eventuele...
report 1982
document
Lindenberg, J. (author)
report 1979
Searched for: author%3A%22Lindenberg%2C+J.%22
(1 - 11 of 11)