Searched for: author%3A%22Lubking%2C+P.%22
(1 - 4 of 4)
document
Stoutjesdijk, T. (author), Bezuijen, A. (author), Lubking, P. (author)
Dit rapport doet verslag van een bureaustudie naar het optreden van bijzondere belastingen op steenzettingen. Als bijzondere belastingen zijn aangemerkt: ijsbelasting, aanvaring door schepen, recreatie en vandalisme. De bestaande kennis over deze onderwerpen is verzameld en er is een beperkte inventarisatie van de opgetreden schadegevallen...
report 1991
document
Stoutjesdijk, T. (author), Bezuijen, A. (author), Lubking, P. (author)
Dit rapport behandelt de verandering van fysische eigenschappen van een constructie van gezette steen in de tijd. Met name wordt gekeken naar de inzanding van filter en spleten tussen de blokken en verwering van mijnsteen. Verslag wordt uitgebracht van monsternames. Bestaande doorlatendheidsrelaties worden getoetst aan de resultaten van metingen...
report 1991
document
Meijers, P. (author), De Groot, M.B. (author), Lubking, P. (author)
Sinds 1985 wordt er door Grondmechanica Delft in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde/Waterbouwspeurwerk onderzoek gedaan naar de grondmechanische stabiliteit van taludbekledingen. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoek naar de stabiliteit van oever- en dijkbekledingen uit gezette steen. Het onderzoek is uitgevoerd...
report 1990
document
Lindenberg, J. (author), Lubking, P. (author)
In opdracht van de RWS, Deltadienst is een onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarbij verweking van zand in een talud met een doorlatende taludbekleding onder invloed van golfbelasting zou kunnen plaatsvinden. De in dit verslag gepresenteerde analyse moet worden opgevat als een oriëntatie op de problematiek.
report 1988
Searched for: author%3A%22Lubking%2C+P.%22
(1 - 4 of 4)