Searched for: author:"Luscuere, P.G."
(1 - 15 of 15)
document
Geldermans, R.J. (author), Tenpierik, M.J. (author), Luscuere, P.G. (author)
This paper addresses the connection between circular building design and residential health and well-being. The general research objective is to determine assessment criteria for the performance of indoor partitioning products in a circular model. The overarching aim is to establish a more integrated and inclusive approach to the transition from...
journal article 2019
document
Geldermans, R.J. (author), Tenpierik, M.J. (author), Luscuere, P.G. (author)
Circular building has gained considerable attention in the Netherlands during the past decade. It is rooted in concepts such as circular economy (CE) and Cradle-to-Cradle (C2C®), accentuating the closing and coupling of material loops to establish effective and efficient resource flows. Moreover, those concepts adhere to a systemic, holistic...
journal article 2019
document
Luscuere, P.G. (author)
In september 2016 is in het kader van een Rijksbreed programma Circulaire
Economie1 een publicatie verschenen getiteld: ‘Nederland circulair in 2050’.
Het is een gemeenschappelijke publicatie van – destijds – het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken, mede namens
het Ministerie van...
book chapter 2018
document
Luscuere, P.G. (author), Geldermans, R.J. (author), Tenpierik, M.J. (author), Jansen, S.C. (author)
Er is een massale, wereldwijde migratie van bevolking naar (groot)stedelijke gebieden. Volgens de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) was in 1960 nog slechts 34% van de wereldbevolking gehuisvest in steden terwijl dat naar verwachting in 2030 reeds 70% zal zijn [1]. Daarbij is de totale bevolking in deze periode toegenomen van 3 miljard naar...
journal article 2016
document
Geldermans, R.J. (author), Luscuere, P.G. (author), Jansen, S.C. (author), Tenpierik, M.J. (author)
In onze traditioneel lineaire economie worden materialen gewonnen, verwerkt in
producten en uiteindelijk gestort op stortplaatsen of verbrand in verbrandingsovens. Om de beschikking te kunnen blijven houden over materialen is een paradigmaverschuiving richting circulaire modellen onvermijdelijk. De bouwsector is voor een groot deel...
journal article 2016
document
Luscuere, P.G. (author), Geldermans, R.J. (author), Tenpierik, M.J. (author), Jansen, S.C. (author)
journal article 2016
document
Luscuere, P.G. (author)
journal article 2015
document
Luscuere, P.G. (author)
journal article 2015
document
Luscuere, P.G. (author)
journal article 2015
document
Luscuere, P.G. (author)
Architectuur en Installaties vinden elkaar in de bruikbaarheid van gebouwen. Dit geldt voor alle bouwwerken, maar in de gezondheidszorg nog stenker dan bij andere bouwopgaven. Dit heeft te maken met de grote variëteit van activiteiten die in deze bouwwerken plaatsvindt, de toenemende wens aan veranderbaarheid van de ruimtes en de toenemende...
book 2001
document
Den Hartog, J.P. (author), Koutamanis, A. (author), Luscuere, P.G. (author)
conference paper 2000
document
Hartog, J.P. den (author), Koutamanis, A. (author), Luscuere, P.G. (author)
conference paper 1998
document
Hartog, J.P. (author), Koutamanis, A. (author), Luscuere, P.G. (author)
conference paper 1998
document
Luscuere, P.G. (author), Van den Engel, P.J.W. (author)
Verzameling voordrachten van de themadag over ventilatie via de gevel gehouden op 9 mei 1996 door de vakgroep Bouwtechnologie, faculteit Bouwkunde, TU Delft.
book 1996
document
Luscuere, P.G. (author)
public lecture 1992
Searched for: author:"Luscuere, P.G."
(1 - 15 of 15)