Searched for: author%3A%22Maarleveld%2C+M.%22
(1 - 12 of 12)
document
van der Voordt, Theo (author), de Been, I. (author), Maarleveld, M. (author)
This chapter discusses possible aims, tools and deliverables of Post-Occupancy Evaluations (POE) (otherwise known as building-in-use studies), with a focus on interventions in supporting facilities. POE has a long tradition and has been applied in different fields (e.g. offices, educational buildings, health care facilities, retail and leisure,...
book chapter 2012
document
Maarleveld, M. (author), De Been, I. (author)
Increasing productivity, stimulating knowledge sharing and satisfying employees. Three objectives which are heard quite often during the design phase of an office. Both latter objectives are often perceived as ways to increasing productivity as well. The Center for People and Buildings (CfPB) in Delft, The Netherlands, has conducted a number of...
conference paper 2011
document
Brunia, S. (author), Maarleveld, M. (author), De Been, I. (author), Beijer, M. (author)
De inrichting van kantoren varieert van veel werkplekken in één open ruimte tot één werkplek in een afgesloten kamer. Daar zitten allerlei varianten tussenin. Ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken en het gemakkelijker op andere manieren en plaatsen kunnen werken, zijn vaak aanleiding voor een verandering van de fysieke werkomgeving. Maar hoe...
journal article 2011
document
Brunia, S. (author), De Been, I. (author), Beijer, M. (author), Maarleveld, M. (author)
journal article 2010
document
Beijer, M. (author), De Been, I. (author), Brunia, S. (author), Maarleveld, M. (author)
Om adequaat te kunnen sturen op de huisvesting heeft een organisatie goede informatie nodig. Onderzoeksresultaten over gebruik en beleving van de huisvesting vormen een belangrijke kennisbron. Hieraan kan een organisatie aflezen of de doelstellingen zijn bereikt. Kale cijfers zijn echter niet altijd voldoende informatief. Hoe verhoudt de...
journal article 2009
document
Maarleveld, M. (author), Volker, L. (author), van der Voordt, Theo (author)
Purpose: This paper presents a toolkit to measure employee satisfaction and perceived labour productivity as affected by different workplace strategies. The toolkit is being illustrated by a case study of the Dutch Revenue Service.<br/>Methodology: The toolkit has been developed by a review of literature and tools for data-collection. The...
journal article 2009
document
Maarleveld, M. (author)
conference paper 2008
document
De Bruyne, E. (author), Maarleveld, M. (author), Martens, Y. (author)
Om een nieuw kantoorconcept succesvol functionerend te krijgen, moeten medewerkers begrijpen waarom het er komt en hoe ze er het beste samen in kunnen werken. Daarvoor is bewustwording van het eigen handelen, de nieuwe omgangsvormen en de werkwijze van belang. Het Center for People and Buildings (CfPB) ontwikkelde daarom een generiek instrument...
journal article 2008
document
Van Gielen, K. (author), Maarleveld, M. (author)
journal article 2007
document
van der Voordt, Theo (author), Maarleveld, M. (author)
In the field of environmental psychology a long tradition exists in Post-Occupancy Evaluation (POE) or building-in-use studies. Nowadays facility managers and real estate managers seem to show a growing interest in ex post evaluation of buildings, too, particularly in connection to ex ante assessments in the briefing and design phase. The aim of...
journal article 2006
document
van der Voordt, Theo (author), Maarleveld, M. (author), Attema, J (author)
In dit rapport zijn op basis van data uit acht door het CfPB geëvalueerde projecten ondergrenzen en bovengrenzen opgespoord in percentages (on)tevreden medewerkers, per thema en per item. Ook is gekeken naar gemiddelde percentages over alle acht projecten. Tevens is gezocht naar verklaringen voor overeenkomsten en verschillen in (on)tevredenheid...
book 2006
document
van der Voordt, Theo (author), Maarleveld, M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van de zoektocht naar de betekenis en toepassingsmogelijkheden van een tevredenheidsnorm. Wat is een tevredenheidsnorm? Voor welke huisvestingskenmerken is normering van medewerkerstevredenheid hierover relevant? Moet de norm gedifferentieerd worden per thema of is één norm voor alle huisvestingskenmerken gewenst?...
book 2006
Searched for: author%3A%22Maarleveld%2C+M.%22
(1 - 12 of 12)